Syrlwyn rhôst o Gig Eidion Cymru gyda chnau castan, caws stilton a chennin syfiMethod

 1. Twymwch y popty ymlaen llaw i Nwy 4, 180ºC, 350ºF. Amser coginio Gwaedlyd – 20 munud am bob 450g (1 pwys) ac 20 munud ychwanegol Cymedrol – 25 munud am bob 450g (1 pwys) a 25 munud ychwanegol Trylwyr – 30 munud am bob 450g (1 pwys) a 30 munud ychwanegol
 2. Twymwch olew yn araf mewn sosban a meddalu’r winwns a’r garlleg yn ysgafn – yna rhowch nhw mewn powlen a’u gadael i oeri ychydig.
 3. Ar ôl iddyn nhw oeri, ychwanegwch gig y selsig Cig Eidion Cymru, y briwsion bara, y cnau castan, y caws stilton a’r cennin syfi a chymysgu’r cyfan yn dda. Ffurfiwch selsig bychain gyda hanner y gymysgedd.
 4. Ar ôl creu’r selsig, cymerwch gyllell finiog a gwneud hollt fechan yn y darn o Gig Eidion Cymru - torrwch i’r boced o fraster. Defnyddiwch lwy fechan i roi’r stwffin yn y boced rydych chi newydd ei chreu.
 5. Yna mae’n amser pwyso’r cig a chyfrif yr amser coginio gan ddefnyddio’r dull uchod.
 6. Ar ôl i chi gyfri’r amser coginio, rhowch y cig mewn tun rhostio bas wedi’u leinio â ffoil a’i goginio am yr amser priodol.
 7. Pan fydd y cig o fewn 30 munud i fod yn barod, rhowch y ‘selsig’ stwffin yn y popty.
 8. Tynnwch y cig wedi’i goginio o’r popty a’i roi o’r neilltu am o leiaf 10-15 munud.
 9. Arllwyswch yr holl sudd i sosban fechan gyda’r gwin cynnes a’i dewychu.
 10. Gweiniwch sleisys trwchus o Gig Eidion Cymru gyda stwffin, Pwdin Efrog a llysiau tymhorol.

  Recipe Information

  Serves 6
  Calories 432 kcals
  Cooking Time

  Bydd Angen

  • Darn syrlwyn o Gig Eidion Cymru
  • 1 winwnsyn, wedi’i dorri’n fras
  • 1 ewin garlleg, wedi’i falu
  • 6 o selsig Cig Eidion Cymru, heb y crwyn
  • 50g (2 owns) o friwsion bara naturiol sych
  • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew
  • 75g (3 owns) o gnau castan wedi’u pecynnu dan wactod, eu plicio a’u malu
  • 75g (3 owns) o gaws stilton, wedi’i friwsioni
  • 30ml (2 lwy fwrdd) o gennin syfi ffres, wedi’u malu
  • 300 ml (½ peint) o win wedi’i gynhesu (dewisol ar gyfer y grefi)

  Gwybodaeth am faeth

  • Calorïau 432 kcal
  • Egni 1801
  • Braster 24g
  • Braster Dirlawn 10.2g
  • Halen 1.7g
  • Haearn 2.8g
  • 5-y-dydd 0