Asen Cig Eidion Cymru Nadoligaidd gyda flambé whisgiMethod

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i Farc Nwy 4-5, 180ºC, 350ºF.
 2. Ysgafn - 20 munud fesul 450g/½kg (1lb) ac 20 munud ychwanegol Cymedrol - 25 munud fesul 450g/½kg (1lb) a 25 munud ychwanegol Trylwyr - 30 munud fesul 450g/½kg (1lb) a 30 munud ychwanegol Pwyswch y cig a chyfrifwch yr amser coginio fel y nodir uchod.
 3. Gan ddefnyddio cyllell finiog, gwnewch doriadau yn y braster a geir o amgylch y cig, a gwthiwch y garlleg i mewn i’r toriadau hyn.
 4. Gosodwch y cig mewn padell rostio wedi’i gorchuddio â ffoil. Arllwyswch whisgi, ychydig o olew olewydd a halen a phupur dros y cig.
 5. Gosodwch e mewn popty wedi’i gynhesu ymlaen llaw a’i goginio am yr amser a gyfrifwyd, gan arllwys yr hylif dros y cig o dro i dro.
 6. Ar ôl iddo goginio, tynnwch y cig o’r popty a’i adael i orffwys - mae hyn cadw’r suddion o fewn y cig ac yn sicrhau’r blas gorau posibl.
 7. Cadwch yr hylif blasus ar gyfer gwneud grefi. Bydd ychwanegu ychydig o whisgi a lleihau’r hylif yn creu saws hyfryd a chyfoethog.
 8. Pan fyddwch chi’n barod a phan fydd popeth ar y bwrdd, gwasgarwch siwgr dros fraster y cig.
 9. Llenwch hanner llond llwy weini fetel fawr neu hanner llond lletwad â whisgi. Cynheswch y whisgi mewn sosban fechan.
 10. Arllwyswch y whisgi dros y cig eidion a’i danio. Byddwch yn ofalus. Cofiwch sicrhau nad oes unrhyw addurniadau fflamadwy gerllaw, a chadwch lygad ar y plant!
 11. Disgwyliwch i’r fflamau ddiffodd cyn dechrau cerfio. Gweinwch gyda’ch hoff fwydydd Nadoligaidd a phwdinau Efrog!
 12. Bwyd dros ben? Os oes cig eidion oer dros ben y diwrnod canlynol, gall wneud brechdanau clwb bendigedig - mae modd creu haenau gyda saws llugaeron, berwr dwˆ r, a sleisiau o giwcymbr ac afocado. Gwell na brechdan dwrci unrhyw ddiwrnod!

Recipe Information

Serves 4
Calories 462 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • Asen Cig Eidion ar yr asgwrn
 • 3 chlof o arlleg, wedi’u torri’n hanner
 • 45ml (3 llwy fwrdd) o Whisgi
 • Halen a phupur
 • Olew olewydd
 • 5ml (1llwy de) o siwgr brown
 • Whisgi ar gyfer flambé

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 462 kcal
 • Egni 1927kj
 • Braster 24g
 • Braster Dirlawn 8.3g
 • Halen 0.9g
 • Haearn 4.4mg
 • 5-y-dydd 0