Asennau Cig Eidion Cymru NadoligaiddMethod

 1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i Farc Nwy 4-5, 180°C, 350°F.
 2. Pwyswch y darn o gig a chyfrifwch yr amser coginio gan ddefnyddio'r amseroedd gyferbyn. Amser Coginio Gwaedlyd – 20 munud am bob 450g/½kg (1 pwys) ac 20 munud ychwanegol Wedi'i goginio'n ganolig – 25 munud am bob 450g/½kg (1 pwys) a 25 munud ychwanegol Wedi'i goginio'n dda – 30 munud am bob 450g/½kg (1 pwys) a 30 munud ychwanegol
 3. Rhowch y cig mewn padell rhostio sydd wedi'i leinio â ffoil. Arllwyswch y brandi drosto, ychydig o olew olewydd a halen a phupur. Rhowch y cig yn y ffwrn sydd wedi'i chynhesu ymlaen llaw a choginiwch am yr amser coginio a gyfrifwyd, gan frasteru'r cig o bryd i'w gilydd.
 4. Gwnewch y compot: Rhowch yr holl gynhwysion mewn sosban fach a mudferwch y cymysgedd yn ysgafn am tua 10 munud er mwyn iddo leihau ychydig ac yna gadewch iddo oeri. Pan fydd wedi'i goginio, tynnwch y cig o'r ffwrn a gadewch iddo orffwys. Cadwch sudd y cig er mwyn gwneud grefi neu gallwch weini'r cig gyda'r compot neu gyda'r ddau! Arllwyswch y compot dros ben y Cig Eidion sydd wedi'i dorri a gweinwch gyda'ch hoff drimins Nadoligaidd.

  Recipe Information

  Serves 6
  Calories 235 kcals
  Cooking Time

  Bydd Angen

  • Asennau Cig Eidion Cymru ar yr asgwrn
  • 45ml (3 llwy fwrdd) O frandi
  • Halen a phupur
  • Olew olewydd

  Y compot:

  • 2.5ml (½ llwy de) O sinamon
  • 2.5ml (½ llwy de) O sbeis cymysg
  • 15ml (1 llwy fwrdd) O siwgr brown tywyll meddal
  • 45ml (3 llwy fwrdd) O frandi
  • 300ml (½ peint) O sudd llugaeron
  • 30ml (2 lwy fwrdd) O saws llugaeron
  • 25g (1 owns) O lugaeron ffres neu wedi'u rhewi, dewisol

  Gwybodaeth am faeth

  • Calorïau 235 kcal
  • Egni 987KJ
  • Braster 7g
  • Braster Dirlawn 2.3g
  • Halen 0.7g
  • Haearn 3.5g
  • 5-y-dydd 0.5