Asen Eidion Cymru Nadolig wedi ei Rholio a'i Stwffio a GarlledMethod

 1. Twymwch y popty i farc nwy 4-5, 180°C, 350°F. Pwyswch y darn cig a gweithiwch allan yr amser coginio drwy ddefnyddio'r amseriadau: Gwaedlyd - 20 munud y 450g/½kg (1lb) a 20 munud Cymhedrol - 25 munud y 450g/½hg (1lb) a 25 munud Coginio'n Dda - 30 munud y 450g/½hg (1lb) a 30 munud
 2. Gan ddefnyddio cyllell finiog gwnewch hollt yn y cig yn y boced braster.
 3. Gwthiwch y garlleg a'r perlysiau i'r twll hwn. Rhowch y cig mewn tun rhostio wedi'i leinio â ffoil. Arllwyswch y port drosto, gyda halen a phupur ac ychydig o olew cnau Ffrengig.
 4. Rhowch y tun mewn ffwrn wedi'i thwymo'n barod a choginiwch am yr amser priodol, codwch y sudd dros y cig bob hyn a hyn.
 5. Pwdinau Cnau Ffrengig: Hidlwch y blawd i ddysgl, gwnewch dwll yng nghanol y blawd a rhowch yr wyau i mewn.
 6. Gan ddefnyddio chwisg, curwch yr wyau i mewn i'r blawd yn araf, gan ychwanegu ychydig o laeth ar y tro i wneud cytew llyfn.Ychwanegwch y cnau Ffrengig ac arllwyswch y cymysgedd i jwg i sefyll.
 7. Pan fo'r cig wedi coginio tynnwch ef o'r ffwrn a'i adael i sefyll, cadwch y sudd i wneud y grefi (ychwanegwch ychydig o bort eto a thewhau'r suddion).
 8. Codwch dymheredd y ffwrn i Nwy 9, 240°C, 475°F. Gan ddefnyddio llwy de arllwyswch ychydig bach o olew i bob rhan o dun patis a'i roi yn y ffwrn i dwymo am 2-3 munud.
 9. Tynnwch y tun allan ac arllwyswch y cytew i mewn, rhowch ef yn ôl yn y ffwrn a choginio am 15-20 munud nes bod y pwdinau wedi codi ac yn euraidd.
 10. Gweinwch y cig eidion wedi'i gerfio gyda'ch dewis o lysiau.

Recipe Information

Serves 6
Calories 471 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • Asen eidion Cymru heb yr asgwrn ac wedi'i rholio (caniatewch tua 100g-175g (4-6 oz) cig amrwd y darn heb asgwrn i bob person
 • 3 Ewin garlleg, wedi'u torri'n hanner
 • Sbrigau o rosmari, mintys, saets a phersli ffres
 • 45ml (3 llwy fwrdd) Port
 • Halen a phupur
 • Olew cnau Ffrengig
 • 175g (6 oz) Blawd plaen
 • 2 Wy
 • 300ml (½ pt) Llaeth
 • 50g (2 oz) Cnau Ffrengig, wedi'u torri'n fân
 • Olew cnau Ffrengig

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 471 kcal
 • Egni 1974kj
 • Braster 19.9g
 • Braster Dirlawn 5.1g
 • Halen 0.89g
 • Haearn 5.91mg
 • 5-y-dydd