Cacennau Stwnsh Tatws, Bresych a Chig Oen Cymru Blas TsieineaiddMethod

 1. Rhowch y tatws mewn sosban o ddwˆ r berw a'u coginio nes eu bod yn feddal. Draeniwch y tatws a'u stwnsio'n fras.
 2. Cymysgwch y darnau o Gig Oen Cymru, tatws, shibwns, sinsir, moronen, pum sbeis a'r halen a phupur mewn powlen fawr. Cymerwch lond llaw o'r cymysgedd a'i siapio'n gacennau fflat. Taenwch flawd drostynt a'u hoeri ychydig.
 3. Cymysgwch y saws hoisin a'r sudd afal i wneud y saws.
 4. Cynheswch yr olew mewn padell ffrio anlynol a ffrïwch y cacennau Cig Oen Cymru am 3-4 munud bob ochr nes eu bod yn frown euraidd.
 5. Gweinwch ar wely o ddail pak choi gyda phot o'r saws.

Recipe Information

Serves 4
Calories 382 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 225g (8 owns) O Gig Oen Cymru heb
 • lawer o fraster, wedi'i goginio a'i dorri'n giwbiau bach
 • 3 Thaten fawr, wedi'u plicio a'u torri'n giwbiau
 • 5 Shibwnsyn, wedi'u sleisio'n denau
 • 2.5cm (1") O wreiddyn sinsir, wedi'i blicio a'i dorri'n dafelli tenau
 • 1 Foronen fach, wedi'i phlicio a'i thorri'n dafelli tenau
 • 5ml (1 llwy de) O bowdwr pum sbeis
 • Tsieineaidd
 • Halen a phupur
 • Blawd
 • Olew

Saws gweini:

 • 60ml (4 llwy fwrdd) O saws hoisin
 • 60ml (4 llwy fwrdd) Sudd afal

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 382 kcal
 • Egni 1606KJ
 • Braster 16g
 • Braster Dirlawn 4.4g
 • Halen 0.7g
 • Haearn 2.7g
 • 5-y-dydd 1