Salad Tsieineaidd gyda Chig Eidion Cymru a dresin sitrws soi

Rhannwch y dudalen hon

Sunday 7th June 2015

Bydd Angen

 • 225g (8oz) briwgig coch o gig eidion Cymru
 • 15ml (1 llwy fwrdd) olew llysiau
 • 1 clof garlleg, wedi'i falu
 • ½" o sinsir ffres, wedi'i bilio a'i dorri'n fân
 • 10ml (2 lwy de) o 5-sbeis Tsieineaidd
 • halen a phupur
 • 100ml o sudd ffrwyth sitrws (cymysgedd o oren a grawnffrwyth neu ddim ond oren)
 • 1 pupur oren, wedi tynnu'r hadau a'i sleisio
 • 4 sibolsyn, wedi'u sleisio'n denau
 • 2 letysen ‘little gem', wedi'u torri'n lletemau tenau
 • 45ml (3 llwy fwrdd) o sudd ffrwyth sitrws
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o saws soi
 • 5ml (1 lwy de) o olew olewydd

Dull

 1. Twymwch yr olew mewn woc mawr neu badell ffrïo ddofn.
 2. Ychwanegwch y briwgig a'i frownio.
 3. Ychwanegwch y garlleg a'r sinsir a'i goginio am 1-2 funud.
 4. Ychwanegwch y 5-sbeis a'r halen a phupur a gorchuddiwch y briwgig gyda'r sbeis.
 5. Ychwanegwch y sudd ffrwythau a'i goginio'n gyflym nes bo'r sudd wedi tewychu i roi grefi tenau - tua 4-5 munud.
 6. Yn y cyfamser, gwnewch y dresin - cymysgwch y sudd ffrwythau, y soi a'r olew.
 7. Ar y plât gweini rhowch y pupur, y sibols a'r letys.
 8. Rhowch y briwgig drosto a thaenu'r dresin drosto.
 9. Gweinwch gyda bara crystiog neu nwdls wedi'u berwi.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 4
Calorïau 140 kcals
Amser Coginio

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 140 kcal
 • Egni 588 kj
 • Braster 6.5 g
 • Braster Dirlawn 1.5 g
 • Halen 0.60g
 • Haearn 2.87mg
 • 5-y-dydd 1

Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.