Potes Tsieineaidd o Belenni Cig Eidion CymruMethod

 1. Rhowch y briwgig eidion coch mewn dysgl gyda'r persli ffres a'r saws rhuddygl poeth. Cymysgwch y cwbl yn drwyadl a'u siapi mewn tua 18 o belenni.
 2. Twymwch yr olew olewydd mewn padell fawr. Ychwanegwch y pelenni cig yn raddol a'u brownio ar bob ochr. Ychwanegwch yr isgell llysiau, y soi a'r sinsir.
 3. Mudferwch am 30 munud (sgimiwch y braster oddi ar wyneb y cawl) yna ychwanegwch y pak choi, y pys wedi rhewi, yr egin ffa a'r radisys a chynhesu'r cyfan.
 4. Gweinwch mewn dysglau gyda'r darnau sibolen wedi'u gwasgaru drostynt.

Recipe Information

Serves 6
Calories 137 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1lb) o friwgig eidion Cymru sy'n goch
 • 15ml (1llwy fwrdd) o bersli ffres, wedi'i dorri'n fras
 • 15ml (1llwy fwrdd) o saws rhuddygl poeth
 • 15ml (1llwy fwrdd) o olew olewydd
 • 600ml (1pt) o isgell llysiau
 • 15ml (1llwy fwrdd) o saws soi
 • 2cm (1") o sinsir ffres, wedi'i bilio a'i sleisio'n denau
 • 3 pak choi bychan (neu 1 pack choi cyfa wedi'i dorri'n ddarnau)
 • 50g (2oz) o bys wedi rhewi
 • 50g (2oz) o egin ffa
 • 2 sibolen (nionod y gwanwyn), wedi'u sleisio'n fân
 • 4 radis, wedi'u sleisio'n denau

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 137 kcal
 • Egni 573kj
 • Braster 5.7g
 • Braster Dirlawn 1.7g
 • Halen 0.63g
 • Haearn 2.96mg
 • 5-y-dydd