Cebabs Cig Eidion Cymru gyda couscous

 • Amser paratoi 20 mun
 • Amser coginio 12 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 600g stêc Syrlwyn Cig Eidion Cymru, wedi ei thrimio a’i thorri’n giwbiau 3cm
 • 2 lwy de pimento sych
 • 2 lwy de paprica wedi ei fygu
 • 2 lwy de gronynnau garlleg
 • ½ llwy de nytmeg wedi ei ratio
 • 1 llwy de halen seleri
 • 80ml olew hadau rêp
 • 2 bupur, wedi eu torri’n ddarnau 3cm
 • 2 winwnsysn coch, wedi eu torri’n ddarnau 3cm
 • 250g couscous
 • 15g coriander fres, wedi ei dorri’n fân
 • Halen môr a phupur du
 • 8 sgiwer pren neu fetal (bydd angen socian sgiwerau pren mewn dŵr am 40 munud cyn coginio)

Gwybodaeth am faeth

 • Ynni: 2698 KJ
 • Calorïau: 643 kcals
 • Braster: 24 g
 • Sy’n dirlenwi: 4.4 g
 • Halen: 1.4 g
 • Protein: 47 g
 • Ffeibr: 7.4 g
 • Carbohydradau: 56 g
 • Sy’n siwgro: 9.2 g

Dull

Ar gyfer y cebab:

 1. Mewn powlen fawr, cymysgu’r pimento sych, paprica wedi ei fygu, gronynnau garlleg, halen seleri, nytmeg ac olew hadau rêp.
 2. Ychwanegu blas gyda phinsiad o halen a phupur du.
 3. Ychwanegu’r Cig Eidion Cymru a chymysgu’n dda.
 4. Yn ddelfrydol, gadael i’r cig eidion fwydo a gorffwys am 2-3 awr cyn ei goginio.
 5. Rhoi’r cig eidion a’r llysiau ar y sgiwerau.
 6. Gosod darnau o gig eidion a llysiau bob yn ail tan bod yr holl gynhwysion wedi cael eu defnyddio.
 7. Eu grilio ar dymheredd canolig i uchel am 12 munud.
 8. Troi’r cebabs unwaith tra eu bod yn grilio.

Ar gyfer y couscous:

 1. Paratoi’r couscous gan ddefnyddio cyfarwyddiadau’r pecyn.
 2. Cymysgu’r coriander i mewn i’r couscous ac ychwanwgu halen a phupur at eich dant.
 3. Gweini’r couscous mewn powlen neu ar blat a gosod y cebabs ar ei ben.
Share This