Cebabs Cig Eidion Cymru gyda Couscous

Rhannwch y dudalen hon

Thursday 14th May 2020

Bydd Angen

600g stêc Syrlwyn Cig Eidion Cymru, wedi ei thrimio a’i thorri’n giwbiau 3cm

2 lwy de pimento sych

2 lwy de paprica wedi ei fygu

2 lwy de gronynnau garlleg

½ llwy de nytmeg wedi ei ratio

1 llwy de halen seleri

80ml olew hadau rêp

2 bupur, wedi eu torri’n ddarnau 3cm

2 winwnsysn coch, wedi eu torri’n ddarnau 3cm

250g couscous

15g coriander fres, wedi ei dorri’n fân

Halen môr a phupur du

8 sgiwer pren neu fetal. Mae angen socian sgiwerau pren mewn dŵr am 40 munud cyn coginio.

Dull

Ar gyfer y cebab:

Mewn powlen fawr, cymysgu’r pimento sych, paprica wedi ei fygu, gronynnau garlleg, halen seleri, nytmeg ac olew hadau rêp.

Ychwanegu blas gyda phinsiad o halen a phupur du.

Ychwanegu’r Cig Eidion Cymru a chymysgu’n dda.

Yn ddelfrydol, gadael i’r cig eidion fwydo a gorffwys am 2-3 awr cyn ei goginio.

Rhoi’r cig eidion a’r llysiau ar y sgiwerau.

Gosod darnau o gig eidion a llysiau bob yn ail tan bod yr holl gynhwysion wedi cael eu defnyddio.

Eu grilio ar dymheredd canolig i uchel am 12 munud.

Troi’r cebabs unwaith tra eu bod yn grilio.


Ar gyfer y couscous:

Paratoi’r couscous gan ddefnyddio cyfarwyddiadau’r pecyn.

Cymysgu’r coriander i mewn i’r couscous ac ychwanwgu halen a phupur at eich dant.

Gweini’r couscous mewn powlen neu ar blat a gosod y cebabs ar ei ben.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 4
Amser Coginio

Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.