Cebabau Cig Oen Cymru â Sbeis Sumac gyda Couscous Blodfresych

Rhannwch y dudalen hon

Monday 8th January 2018

Bydd Angen

 • 800g o wddf cig oen heb yr asgwrn, wedi'i dorri'n ddarnau

Marinâd:

 • 3 llwy fwrdd o bowdwr sumac
 • 2 lwy fwrdd o olew
 • Croen 1 lemwn a sudd ½ lemwn
 • Halen a phupur

Ar gyfer y couscous:

 • 1 pen blodfresych (tynnwch y coesynnau trwchus), wedi'i dorri mewn prosesydd bwyd neu ei gratio'n fras
 • Ychydig o olew
 • Hadau 1 neu 2 bomgranad
 • Llond llaw o ddail mintys, wedi'u torri
 • 8 bricyllen sych, wedi'u deisio
 • 6 datysen heb y cerrig, wedi'u torri
 • Bwnsiad bach o sibols, wedi'u sleisio
 • Croen a sudd 1 leim
 • Triogl pomgranad i orffen

Dull

 1. Cymysgwch yr holl gynhwysion ar gyfer y marinâd ac ychwanegwch y cig oen. Gadewch iddo farinadu am o leiaf 30 munud.
 2. Rhowch y darnau cig oen ar sgiwerau pren (wedi'u gwlychu ymlaen llaw). Coginiwch o dan gril poeth, ar farbeciw neu mewn gradell am oddeutu 10 munud, gan eu troi a'u bastio gyda'r marinâd.
 3. I wneud y couscous, ffriwch y briwsion blodfresych mewn olew poeth am 5-6 munud. Gadewch iddo oeri yna cymysgwch gyda'r cynhwysion eraill. Gweiniwch gyda'r cebabau a gorffennwch gydag ychydig o'r triogl pomgranad.

Gwybodaeth Rysáit


Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.