Cebabau Cig Oen Cymru â Sbeis Sumac gyda Couscous BlodfresychMethod

 1. Cymysgwch yr holl gynhwysion ar gyfer y marinâd ac ychwanegwch y cig oen. Gadewch iddo farinadu am o leiaf 30 munud.
 2. Rhowch y darnau cig oen ar sgiwerau pren (wedi'u gwlychu ymlaen llaw). Coginiwch o dan gril poeth, ar farbeciw neu mewn gradell am oddeutu 10 munud, gan eu troi a'u bastio gyda'r marinâd.
 3. I wneud y couscous, ffriwch y briwsion blodfresych mewn olew poeth am 5-6 munud. Gadewch iddo oeri yna cymysgwch gyda'r cynhwysion eraill. Gweiniwch gyda'r cebabau a gorffennwch gydag ychydig o'r triogl pomgranad.

Recipe Information

Serves 0
Calories 0 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 800g o wddf cig oen heb yr asgwrn, wedi'i dorri'n ddarnau

Marinâd:

 • 3 llwy fwrdd o bowdwr sumac
 • 2 lwy fwrdd o olew
 • Croen 1 lemwn a sudd ½ lemwn
 • Halen a phupur

Ar gyfer y couscous:

 • 1 pen blodfresych (tynnwch y coesynnau trwchus), wedi'i dorri mewn prosesydd bwyd neu ei gratio'n fras
 • Ychydig o olew
 • Hadau 1 neu 2 bomgranad
 • Llond llaw o ddail mintys, wedi'u torri
 • 8 bricyllen sych, wedi'u deisio
 • 6 datysen heb y cerrig, wedi'u torri
 • Bwnsiad bach o sibols, wedi'u sleisio
 • Croen a sudd 1 leim
 • Triogl pomgranad i orffen

Gwybodaeth am faeth