Coes Cig Oen Cymru ar ffurf pili pala gydag oren, soi a theimMethod

 1. Taniwch y barbeciw, neu os ydi Ifan y glaw wrthi eto, trowch y popty i Farc Nwy 5, 190ºC, 375ºF.
 2. Gofynnwch i’ch cigydd dorri coes cig oen ar ffurf pili pala i chi, neu rhowch gynnig arni’ch hun gan ddilyn ein cyfarwyddiadau!
 3. Cymrwch ddau sgiwer metel hir a’u rhoi drwy’r cig, o un gornel i’r llall. Yn ogystal â dal y cig gyda’i gilydd, mae’n helpu i’w goginio hefyd, credwch neu beidio.
 4. Rhowch holl gynhwysion y marinâd mewn powlen fawr a’u cymysgu’n dda. Gofalwch fod y bowlen yn ddigon mawr i ddal eich cig oen.
 5. Yna, rhowch y cig yn y bowlen a’i droi i’w orchuddio â’r marinâd.
 6. Rhowch glingffilm dros y bowlen a’i adael i farineiddio yn yr oergell am ryw awr – gallech gael llymaid oer yr un pryd.
 7. Gallwch goginio’r cig naill ai ar y barbeciw (barbeciw â chaead sydd orau) neu ei roi mewn popty wedi’i gynhesu’n barod ar silff gyda ‘hambwrdd diferion’ o dan y cig i ddal y suddion.
 8. Coginiwch am oddeutu 40-50 munud neu tan fod canol y cig tua 70ºC - po deneuaf yr oen, y cyflymaf y bydd yn coginio!
 9. Cadwch y marinâd blasus, ei dywallt i sosban fach a’i ferwi’n drylwyr.
 10. Gweinwch gyda thatws trwy’u crwyn a salad o ddail cymysg, sicori a lletemau orennau gyda sblash o’r marinâd cynnes ar ben y cyfan. Mwynhewch y clod a’r bri!

Recipe Information

Serves 6
Calories 358 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 1 goes gyfan o Gig Oen Cymru, heb yr esgyrn, ar ffurf pili pala (wedi’i thorri drwy’r cyhyr mawr fel bod y darn cig yn fwy gwastad a mwy cyson o ran trwch). Pwysau gorffenedig tua 1.35kg (3lb)

Marinâd:

 • 30ml (2 lwy fwrdd) o saws soi
 • Croen a sudd 1 oren
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o fwstard Dijon
 • 3 chlof o arlleg, wedi’u pilio a’u gwasgu
 • 3 sbrigyn o deim ffres

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 358 kcal
 • Egni 1497KJ
 • Braster 18g
 • Braster Dirlawn 7.8g
 • Halen 0.7g
 • Haearn 3.5g
 • 5-y-dydd 0