Burrito Cig Eidion Cymru a Phwdin Efrog

Rhannwch y dudalen hon

Monday 8th January 2018

Bydd Angen

Cytew Pwdin Efrog:

 • Gallwch ddefnyddio cymysgedd mewn pecyn a'i baratoi yn ôl y cyfarwyddiadau.
 • 2 ŵy mawr
 • 150ml o laeth
 • 65g o flawd
 • Halen a phupur
 • Olew i goginio

Dull

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i 400C, nwy 6.
 2. Gwnewch y cytew - rhowch y blawd mewn powlen fawr, gwnewch bant yn y canol ac ychwanegwch yr wyau. Cymysgwch yn ysgafn, ychwanegwch y llaeth yn raddol a'r halen a'r pupur. Cymysgwch yn dda a'i guro er mwyn cynnwys aer.
 3. Gadewch i'r gymysgedd sefyll yn yr oergell am 20 munud.
 4. I wneud y burrito, defnyddiwch dun crwn 22cm. Arllwyswch ychydig o olew i'r tun a chynheswch yn y popty nes mae'n boeth iawn.
 5. Arllwyswch ddigon o gytew i'r tun i wneud haen rhyw 5cm o drwch. Gadewch iddo goginio am 15-20 munud.
 6. Pan fydd wedi coginio, symudwch i fwrdd torri a dechreuwch greu'r burrito. Taenwch ychydig o fayonnaise rhuddygl poeth ar y pwdin Efrog cyn ychwanegu'r cig eidion a'r nionod wedi ffrio. Ychwanegwch ychydig o grefi os dymunwch.
 7. Rholiwch yn ofalus i greu burrito.

Gwybodaeth Rysáit


Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.