Bryan Webb - Cig Oen Cymru mewn steil Morocaidd wedi'i frwysioMethod

 1. Rhowch ychydig o olew olewydd mewn dysgl gaserol mawr dros wres uchel. Pan fydd yr olew yn boeth, ychwanegwch yr ysgwydd cig oen yn raddol, gan frownio'r cig ar bob ochr. Tynnwch y cig o'r ddysgl a'i roi o'r neilltu i orffwys ar ddarn o bapur cegin.
 2. Ychwanegwch ragor o olew i'r badell a throwch y gwres i lawr i lefel ganolig. Ychwanegwch y winwns, y garlleg a'r sinsir a'u coginio nes eu bod yn feddal ac yn dryloyw. Ychwanegwch yr hadau coriander a'u coginio nes eu bod yn bersawrus.
 3. Ychwanegwch y gwin a dewch â'r cymysgedd i'r berw, gan barhau i'w ferwi am ddwy funud. Yna, ychwanegwch y passata a'i gymysgu'n dda. Ychwanegwch y cig oen a'r stoc er mwyn gorchuddio'r cig. Ychwanegwch y ffon sinamon a'r saffrwm a mudferwch y cyfan am 30 munud.
 4. Ychwanegwch y ffacbys wedi'u draenio i'r caserol, ynghyd â'r olifau, y lemonau a'r bricyll. Coginiwch y cyfan am 20 munud nes bod y cig oen yn frau.
 5. Os na fydd y saws wedi tewhau erbyn hyn, tynnwch ychydig o'r hylif a'i roi mewn padell fach arall. Lleihewch yr hylif drwy ei gynhesu ar wres uchel. Ar ôl iddo leihau, rhowch yr hylif yn ôl yn y caserol.
 6. Tynnwch lond llwy ddofn o saws o'r caserol cyn gweini a'i leihau mewn padell arall dros wres uchel nes iddo droi'n saws tebyg i grefi. Ychwanegwch lond llwy o harissa ac arllwyswch mewn jwg gweini.
 7. Rhowch y cwscws, dŵr berwedig a phinsiad o halen mewn cynhwysydd gwrth-wres. Cymysgwch y cyfan yn dda a'i orchuddio'n dynn â cling film.
 8. Gadewch i'r cymysgedd sefyll am 4-5 munud ac yna tynnwch y cling film. Defnyddiwch fforc i wahanu grawn y cwscws.
 9. Gweinwch y cwscws mewn powlenni gyda'r mintys wedi'i dorri'n fân. Gweinwch y cig oen mewn powlen gyda'r saws harissa, rhagor o harissa a'r cwscws.

Recipe Information

Serves 4
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 1 ysgwydd Cig Oen Cymru, heb asgwrn, wedi'i thorri'n giwbiau 2cm
 • 2 winwnsyn bach, wedi'i dorri'n fân
 • 6 ewin garlleg, wedi'u torri'n fân
 • 1 talp o sinsir ffres, 3cm o hyd, wedi'i bilio a'i dorri
 • 1 llwy fwrdd o hadau coriander, wedi'u malu'n fân
 • 1 pinsiad o saffrwm
 • 1 ffon sinamon
 • 1 tun bach o ffacbys neu 1 jar o ffacbys Navarrico os yw ar gael
 • 6 lemon wedi'u cadw, wedi'u cwarteri
 • 16 o olifau gwyrdd, heb y cerrig
 • 8 bricyllen lled sych, wedi'u cwarteri
 • gwin gwyn, 1 gwydraid
 • 20ml o bassata
 • 550ml o stoc cyw iâr
 • harissa
 • olew olewydd
 • 250g o gwscws
 • 250ml o ddŵr berwedig
 • mintys ffres, wedi'i dorri'n fân
 • halen
 • harissa

Gwybodaeth am faeth

 • Egni
 • Braster
 • Braster Dirlawn
 • Halen
 • Haearn
 • 5-y-dydd