Brwysio Shanks Cig Oen Cymru gyda Rogan Josh Corbys & Ragout TatwsMethod

Dull Siancod Cig Oen Cymru wedi'u Brwysio:

 1. Cynheswch y popty i 160c.
 2. Cynheswch olew mewn padell a ffrïwch y cig oen am ryw 8 munud nes mae'n frown euraidd drosto.
 3. Rhowch y cig mewn dysgl ddofn y gellir ei rhoi yn y popty.
 4. Ffrïwch y nionyn a'r moron a'r sbeisys nes maent wedi brownio.
 5. Ychwanegwch y rhain at y cig oen, gyda thun o domatos eirin wedi'u torri a gorchuddiwch y cyfan â dŵr.
 6. Gorchuddiwch â ffoil a'i goginio yn y popty am awr a hanner neu nes mae'r cig yn dechrau dod oddi ar yr asgwrn.
 7. Tynnwch y cig o'r stoc, ei orchuddio a gadael iddo sefyll.

Stiw Rogan Josh gyda Ffacbys a Thatws:

 1. Golchwch y ffacbys a'u rhoi nhw a'r tatws mewn dŵr oer a'u coginio am 10 munud neu nes maent yn feddal. Draeniwch.
 2. Cynheswch olew mewn sosban a ffrïwch y nionyn, y garlleg a'r moron. Pan fyddant wedi meddalu, ychwanegwch ½ jar o bâst rogan josh, gweddill y tun o domatos wedi'u torri a pheth o'r stoc cig oen i greu saws llyfn.
 3. Ychwanegwch eich ffacbys a'ch tatws a choginiwch am 10 munud arall gan ychwanegu mwy o'r stoc Cig Oen Cymru organig os oes angen.
 4. 5 munud cyn gweini, ychwanegwch y tomatos ceirios a choriander ffres i orffen.
 5. Gweinwch y gymysgedd ffacbys mewn dysgl gyda'r siancod Cig Oen Cymru organig ar ben y cyfan a mwynhewch gyda bara naan cynnes.

Recipe Information

Serves
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

Siancod Cig Oen Cymru wedi'u Brwysio:

 • 4 siancen o Gig Oen Cymru organig
 • 1/2 tun o domatos eirin wedi'u torri
 • 1 nionyn
 • 1 foronen
 • 1 ddeilen bae
 • Pupur a halen
 • Olew had rêp
 • 1 llwy de o hadau cwmin
 • 1 llwy de o hadau coriander
 • ¼ llwy de o godau cardamom
 • 1 ffon sinamon
 • Pupur a halen
 • Dŵr

Stiw Rogan Josh gyda Ffacbys a Thatws:

 • Olew sesame, neu, fel arall, olew had rêp
 • 1 gwpan o nionyn gwyn wedi'i dorri'n fân
 • 1 foronen wedi'i sleisio'n fân
 • 300g o datws bach
 • 2 ewin garlleg, wedi'u torri'n fân
 • 4 cwpan o stoc coginio'r cig oen
 • 1 gwpan o ffacbys coch sych, wedi'u golchi a'u harchwilio
 • Halen fel y dymunir Gweddill y tun tomatos
 • ½ jar o bâst cyrri rogan josh
 • 1 pecyn bach o domatos eirin bach
 • 1 jar fach o wygbys (chick peas)
 • Coriander ffres

Gwybodaeth am faeth