Brisged Cig Eidion Cymru Flasus wedi'i Choginio'n Araf

Rhannwch y dudalen hon

Monday 8th January 2018

Bydd Angen

 • Darn o frisged 3-4lb
 • Olew
 • 450ml o stoc cig eidion neu gwrw

Ar gyfer y marinâd sych:

 • 2 lwy fwrdd o bupur du mâl bras
 • 1 llwy fwrdd o siwgr brown
 • 1 llwy fwrdd o bowdwr nionyn
 • 2 lwy de o bowdwr mwstard
 • 2 lwy de o bowdwr garlleg
 • 2 lwy de o bowdwr tsili
 • 1 llwy de o baprica
 • 1 llwy de o bowdwr cayenne
 • 1 llwy de o halen

Dull

 1. I baratoi'r marinâd, cyfunwch yr holl gynhwysion sych. Brwsiwch y frisged ag ychydig o olew yna defnyddiwch eich dwylo i rwbio'r cynhwysion sych dros y cig. Gadewch i'r cig farinadu yn yr oergell am o leiaf awr - byddai dros nos hyd yn oed yn well.
 2. Cynheswch y popty ymlaen llaw i 160C, marc nwy 4.
 3. I goginio, cynheswch ychydig o olew mewn padell ffrio fawr a ffriwch y cig ar bob ochr nes mae wedi brownio.
 4. Trosglwyddwch i dun rhostio wedi'i leinio â ffoil neu bapur pobi, ychwanegwch stoc neu gwrw'n ofalus o amgylch y cig, gorchuddiwch a choginiwch yn y popty am oddeutu 2 awr fesul 450g/1lb o gig nes mae'r cig yn frau.
 5. (Gallwch goginio mewn coginiwr araf ar y gosodiad 'isel' am 8 awr).
 6. Tynnwch o'r popty a gadael iddo sefyll am 30 munud cyn ei gerfio yn groes i'r graen neu ei dynnu'n ddarnau.
 7. Gweinwch mewn ffyn bara gyda gercinau a nionod wedi ffrio.

Gwybodaeth Rysáit


Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.