Brechdan Cig Eidion Cymru Lwythog gyda mayonnaise radish poethMethod

  1. Ffriwch y sleisiau o winwnsyn mewn ychydig o olew hyd neu eu bod yn feddal ac yn frown.
  2. Cymysgwch y saws radish poeth a'r mayonnaise ynghyd.
  3. Tostiwch y bara neu ei osod ar radell, rhowch fenyn arno os dymunwch.
  4. Cydosodwch y frechdan trwy daenu'r mayonnaise radish poeth dros y ddwy dafell o fara, llwythwch y cig eidion a'r winwns/nionod ar ben un dafell, ychwanegwch bupur a halen, a rhowch y dafell arall ar ei ben.

Recipe Information

Serves 1
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

Cynhwysion fesul brechdan


Cig Eidion Cymru poeth neu oer wedi'i sleisio (dolen i'r rysáit)

1 winwnsyn coch bach, wedi'i sleisio'n denau

Ychydig o olew i ffrïo

Pupur a halen

1 llwy fwrdd o saws radish poeth

1 llwy fwrdd o mayonnaise

2 dafell o fara wedi'i sleisio'n drwchus

Menyn (dewisol)


Gwybodaeth am faeth