Coes Oen Cymru heb yr Asgwrn wedi’i stwffio â chaws Caerffili, garlleg a pherlysiauMethod

 1. Twymwch y popty o flaen llaw i Farc Nwy 4, 180ºC, 350ºF.
 2. Twymwch yr olew mewn padell ac ychwanegu'r winwns a'r garlleg a'u coginio am 2-3 munud nes iddyn nhw feddalu, ond heb iddynt fynd yn frown.
 3. Ychwanegwch y perlysiau a throi'r cyfan.
 4. Rhowch y goes oen ddiasgwrn ar ford a'i hagor allan i'w wneud yn fflat. Codwch y cymysgedd winwns i ganol y cig gyda llwy a thaenu'r caws drosto. Taenwch y cymysgedd dros y cig ond heb fynd yn rhy agos at yr ymylon.
 5. Rholiwch y darn cig a'i glymu gyda llinyn sy'n gwrthsefyll gwres.
 6. Pwyswch y cig a gweithio allan am faint y bydd yn rhaid ei goginio gan ddefnyddio'r amseroedd coginio: Canolig - 25 munud i bob 450g/½kg (1lb) a 25 munud arall Wedi'i goginio'n dda - 30 munud i bob 450g/½kg (1lb) a 30 munud arall
 7. Rhowch y cig mewn tun rhostio (rhowch unrhyw stwffin sydd dros ben ar waelod y tun o dan y cig), ysgwyd halen a phupur arno a thaenu ychydig o olew drosto.
 8. Rhostiwch y cig, gan godi'r sudd drosto bob hyn a hyn wrth iddo goginio. 40-50 munud cyn i'r amser coginio ddod i ben, rhowch y tatws newydd, darnau betys a sbrigynnau rhosmari yn y tun a'u troi yn y sudd.
 9. Gweinwch y cig wedi'i dorri'n dafellau trwchus gyda'r tatws rhost a'r betys.

Recipe Information

Serves 4
Calories 476 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 1kg (2.2lb) coes oen Cymru heb yr asgwrn
 • 15ml (1 llwy fwrdd) olew olewydd
 • 1 winwnsyn, wedi'i dorri'n fras
 • 2 ewin garlleg, wedi'u gwasgu
 • 1 sbrigyn o rhosmari ffres, saets a tharagon wedi'u torri'n fân
 • 100g (4owns) caws Caerffili neu gaws tebyg, wedi'i friwsioni
 • 900g tatws newydd
 • 4 betys ffres, wedi'u sgwrio a'u torri'n eu hanner
 • 2 sbrigyn o rosmari ffres

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 476 kcal
 • Egni 1998kJ
 • Braster 20.4g
 • Braster Dirlawn 9.4g
 • Halen 0.6g
 • Haearn 2.94mg
 • 5-y-dydd