​Beth am goginio eich Wrap #LlambYmMach eich hunMethod

Cig Oen Cymru blasus a sbeislyd wedi’i goginio’n araf a’i lapio mewn tortilla gyda dip iogwrt perlysieuol!

Cymysgwch y cynhwysion ar gyfer y marinâd yn y peiriant cymysgu hyd nes bydd y cyfan yn bast llyfn.

Torrwch holltau dwfn yng nghroen yr ysgwydd a thaenu’r past i mewn i’r cig oen gan sicrhau bod pob man wedi’i orchuddio.

Rhowch y cig yn y tun rhostio a’i farinadu am o leiaf 4 awr, dros nos o ddewis.

Rhowch y cig oen heb ei orchuddio yn y ffwrn sydd wedi’i gynhesu ymlaen llaw ar 200oC/marc Nwy 5 a’i goginio am 30 munud hyd nes bydd ychydig yn frown.

Trowch y tymheredd i lawr i 180oC/marc Nwy 3-4 ac yna gorchuddiwch y cig oen yn llac gan ddefnyddio ffoil a’i goginio am tua 3 awr hyd nes bydd y cig yn frau ac yn disgyn oddi ar yr asgwrn.

I wneud y dip - cymysgwch yr holl gynhwysion gyda’i gilydd.

Gan ddefnyddio fforc neu’ch dwylo, torrwch rywfaint o gig oen oddi ar yr asgwrn, rhowch

ef ar y tortilla gyda thelpyn o’r dip iogwrt, lapiwch y cyfan a mwynhewch!

Recipe Information

Serves 4
Calories 500 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

1 ysgwydd o Gig Oen Cymru (ar yr asgwrn)

Marinâd

1 winwnsyn/nionyn wedi’i dorri’n fras

4 clôf garlleg, wedi’u plicio

1” o wreiddyn sinsir, wedi’i blicio a’i sleisio

Llond dwrn mawr o bersli a choriander

1 llwy fwrdd o bast harissa

2 lwy fwrdd o gwmin mâl

2 lwy fwrdd o dyrmerig mâl

2 lwy fwrdd o baprica mwg

2 lwy fwrdd o olew

Sudd a chroen 1 lemwn ac 1 oren

1 llwy fwrdd o siwgr brown meddal

1 llwy de o halen y môr

1 llwy de o bupur du mâl

Ar gyfer y dip iogwrt perlysieuol

200g o iogwrt naturiol

Llond dwrn o fintys wedi'i dorri'n fân

Llond dwrn o goriander wedi'i dorri'n fân

1 llwy de o saws tsili melys

1 leim, y croen a’r sudd

Tortillas i weini


Gwybodaeth am faeth