Bruschetta Stecs Asen Cig Eidion CymruMethod

 1. Rhowch halen a phupur ar y stecs asen, brwsiwch nhw â'r olew olewydd a rhwbiwch y garlleg wedi ei falu drostynt.
 2. Coginiwch nhw o dan gril wedi ei gynhesu'n barod neu ar farbeciw poeth am 4-6 munud bob ochr nes eu bod yn frown ond yn dal yn binc a llawn sudd.
 3. Yn y cyfamser: Torrwch y dorth Ciabatta'n hanner ar ei hyd, taenwch 15ml (1 llwy fwrdd) pesto gwyrdd drosti a thostiwch yn ysgafn.
 4. Rhowch y cynhwysion ar gyfer y ffa wedi eu gwasgu i gyd mewn prosesydd bwyd a chymysgwch yn ysgafn nes bod popeth wedi cyfuno ond yn dal yn dalpiog.
 5. Rhowch y stecen ar y bara; ychwanegwch lwyaid o'r ffa wedi eu gwasgu a gweinwch.

  Recipe Information

  Serves 2
  Calories 792 kcals
  Cooking Time

  Bydd Angen

  • 2 stecen asen Cig Eidion Cymru coch
  • 15ml (1 llwy fwrdd) Olew olewydd
  • 2 ewin garlleg, wedi eu malu
  • 1 dorth Ciabatta
  • 15ml (1 llwy fwrdd) pesto gwyrdd
  • 125g (5oz) ffa rhew, wedi eu dadrewi a'u pilio
  • 1 ewin garlleg, wedi ei falu
  • 30ml (2 lwy fwrdd) olew olewydd
  • 2 shibwnsyn, wedi eu torri'n f

  Gwybodaeth am faeth

  • Calorïau 792 kcal
  • Egni 3327kj
  • Braster 32.3g
  • Braster Dirlawn 5.2g
  • Halen 2.28g
  • Haearn 5.72mg
  • 5-y-dydd