Stecs a golwythion Cig Oen Cymru ar y barbeciwMethod

 1. Mae’r rysáit hyfryd hon yn cynnig dewis o dri marinâd hawdd a hwylus y gallwch eu gwneud o gynnwys eich cwpwrdd. Cymysgwch y marinâd o’ch dewis cyn marineiddio’r cig oen dan orchudd yn yr oergell am 1-2 awr.
 2. Taniwch y barbeciw, gan sicrhau bod yr awyr yn las a’r glo yn llwyd. Peidiwch â phoeni os bydd hi’n dechrau bwrw, gallwch chi goginio hwn o dan y gril.
 3. Coginiwch am oddeutu 4-6 munud bob ochr.
 4. Os bydd unrhyw farinâd tsili a thomato dros ben,gallwch ei ferwi’n drylwyr a’i weini fel saws.
 5. Gweinwch gyda bara garlleg a salad.

Recipe Information

Serves 4
Calories 172 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 4-6 o olwythion lwyn neu stêcs Cig Oen Cymru, neu gyfuniad o’r ddau

Marinâd tomato tsili:

 • 1 tun o domatos wedi’u torri
 • 1 tsili coch ffres neu 5ml (1 llwy de) o tsilis sych
 • 2 glof o arlleg, wedi’u gwasgu
 • Pupur a halen

Marinâd barbeciw siarp:

 • 30ml (2 lwy fwrdd) o sos coch
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o saws Caerwrangon
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o fwstard Seisnig
 • Sblash o sudd oren

Marinâd garlleg, rhosmari a tsili:

 • 2 glof o arlleg, wedi’u gwasgu
 • 2 sbrigyn mawr o rosmari ffres, wedi’u
 • torri, neu 15ml (1 llwy fwrdd) o rosmari sych
 • 45ml (3 llwy fwrdd) o saws tsili melys

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 172 kcal
 • Egni 719 KJ
 • Braster 9g
 • Braster Dirlawn 3.9g
 • Halen 0.2g
 • Haearn 1.6g
 • 5-y-dydd 0