Salad Waldorf Cig Eidion CymruMethod

 1. Rhowch ddigon o bupur a halen bob ochr i’r stêcs. Rhowch nhw ar radell, dan gril poeth neu ar farbeciw wedi’i danio’n barod. Coginio: 2 funud bob ochr – gwaedlyd 4 munud bob ochr – cymedrol 6 munud bob ochr – trylwyr
 2. Gadewch y stêcs ar blât am 5 munud. Rhowch ddarn bach o fenyn ar bob stecen.
 3. Yn y cyfamser, cymysgwch y ffrwythau a’r llysiau gyda’i gilydd mewn powlen fawr. Rhowch gynhwysion y dresin mewn powlen a’u chwisgo neu eu rhoi mewn jar â chaead sgriwio ac ysgwyd y cwbl. Torrwch y stêcs yn ddarnau trwchus. Rhowch y salad ar blatiau ac yna’r stêcs ar ei ben. Rhowch ychydig o ddresin drostynt, a’u gweini. Eich darn personol chi o’r Afal Mawr!

Recipe Information

Serves 4
Calories 474 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1lb) o stêcs ffolen Cig Eidion Cymru
 • Pupur a halen
 • Darn bach o fenyn

Salad:

 • 1 letys cos â’r dail wedi’u gwahanu
 • 1 afal bwyta gwyrdd, heb y craidd, wedi’i sleisio
 • 3 ffon seleri, wedi’u sleisio
 • 50g (2oz) o rawnwin gwyrdd, wedi’u haneru
 • 50g (2oz) o rawnwin coch, wedi’u haneru
 • 3 shibwnsyn, wedi’u sleisio
 • 50g (2oz) o gnau Ffrengig

Dresin:

 • 30ml (2 lwy fwrdd) o olew olewydd pur (extra virgin)
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o olew cnau Ffrengig neu olew blodau haul
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o finegr gwin gwyn
 • 5ml (1 llwy de) o fwstard Dijon
 • Pinsiad o siwgr
 • Pupur a halen
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o gnau Ffrengig,wedi’i dorri’n fân

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 474 kcal
 • Egni 1969 KJ
 • Braster 30g
 • Braster Dirlawn 6.6g
 • Halen 1.4
 • Haearn 2.4
 • 5-y-dydd 1.5