Tortillas blawd pob gyda briwgig Cig Eidion Cymru sbeislydMethod

 1. Twymwch y popty ymlaen llaw i Nwy 4, 180ºC, 350ºF.
 2. Twymwch ychydig o olew mewn padell fawr, ychwanegwch y briwgig, y winwns a’r garlleg, a’u ffrïo nes eu bod yn frown.
 3. Ychwanegwch y passatta, y tomatos, y powdwr tsili, y courgette, y madarch a’r halen a phupur.
 4. Mwynhewch yr arogl hyfryd a’i adael i fudferwi ar wres isel am ryw 10 munud.
 5. Cymrwch bob tortilla, rhowch lwyaid go dda o’r gymysgedd ar un ochr a’i wasgaru, cyn rholio’r cyfan.
 6. Rhowch y tortillas wedi’u llenwi yn daclus yn y ddysgl, eu gorchuddio â chaws a phobi am 15 munud nes bod y caws wedi toddi’n euraidd.
 7. Gweinwch gyda salad tymhorol, colslo a hufen sur. Croeso i chi wisgo Sombrero.

  Recipe Information

  Serves 4
  Calories 420 kcals
  Cooking Time

  Bydd Angen

  • 450g (1 pwys) o friwgig Cig Eidion Cymru heb lawer o fraster
  • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew
  • 1 winwnsyn, wedi’i dorri’n fras
  • 1 ewin garlleg, wedi’i dorri’n fân
  • 300ml (½ peint) o passatta
  • Tua 400g o domatos tun wedi’u torri
  • 10g (2 lwy de) o bowdwr tsili
  • 1 courgette, wedi’i dorri’n giwbiau bach
  • 50g (2oz) o fadarch, wedi’u sleisio
  • Pupur a halen
  • 8 tortilla blawd
  • 100g (4oz) o gaws Cheddar aeddfed, wedi’i gratio

  Gwybodaeth am faeth

  • Calorïau 420 kcal
  • Egni 1755 KJ
  • Braster 17g
  • Braster Dirlawn 5g
  • Halen 1.5g
  • Haearn 2.3g
  • 5-y-dydd 3