Asennau Byrion Cig Eidion Cymru mewn Gwin Coch a Pherlysiau

Rhannwch y dudalen hon

Monday 8th January 2018

Bydd Angen

 • 8-12 o asennau byrion Cig Eidion Cymru
 • ½ llwy de o halen
 • ½ llwy de o bupur du bras
 • 2 lwy fwrdd o olew
 • 2 nionyn mawr, wedi'u torri
 • 2 foronen, wedi'u plicio a'u torri
 • 2 ffon seleri, wedi'u torri
 • 4 ewin garlleg, wedi'u gwasgu
 • 2 lwy fwrdd o flawd
 • 1 llwy fwrdd o biwrî tomato
 • 375ml o win coch
 • 375ml o stoc cig eidion
 • Bwnsiad o sbrigau teim ffres
 • 2 sbrigyn o rosmari ffres
 • Dail llawryf

Dull

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i 180°C. Rhowch halen a phupur ar yr asennau. Cynheswch badell ffrio ac ychwanegwch yr olew, yna ychwanegwch yr asennau a'u brownio ar bob ochr. Trosglwyddwch i dun rhostio neu ddysgl gaserol fawr (gallwch hefyd goginio’r rhain mewn coginiwr araf ar y gosodiad 'isel' am 6-8 awr).
 2. Yn yr un badell, ffriwch y garlleg, y nionod, y moron a'r seleri nes maent yn feddal ac wedi brownio'n ysgafn. Ychwanegwch y blawd a choginiwch am ychydig funudau, yna ychwanegwch y piwrî tomato. Ychwanegwch y gwin a'r stoc gan droi'r cyfan yn gyson nes mae'n berwi. Arllwyswch y llysiau a'r saws ar yr asennau, yna ychwanegwch y perlysiau, rhowch dro i'r cyfan a gorchuddiwch gyda chaead neu ffoil. Coginiwch am 3-3½ awr neu nes mae'r cig yn frau ac yn dod oddi ar yr asgwrn.
 3. Gwiriwch ansawdd y saws - os nad yw'n ddigon trwchus, tynnwch yr asennau ohono a'u cadw'n gynnes a berwch y saws er mwyn ei leihau a’i dewhau.
 4. Gweinwch gyda thatws melys wedi'u pobi a cholslo crensiog.

Gwybodaeth Rysáit


Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.