Asen Cig Eidion Cymru wedi ei rostio’n araf gyda sglein soi a thatws melys wedi ffrio gan Ludovic Dieumegard

Rhannwch y dudalen hon

Tuesday 5th May 2020

Bydd Angen

1 asen Cig Eidion Cymru PGI (1 asgwrn i bob person os yn llwglyd iawn)

6 taten felys

3 llwy fwrdd a saws soi

Iogwrt naturiol

3 llwy fwrdd o hadau sesame

3 sibwnsyn

1 tsili coch

Bwnsiaid o coriander

Finegr gwin gwyn

Halen a pupur

Dull

1. Rhowch dipyn o sesnin ar eich asen cig Eidion gyda halen a phupur. Lapiwch yn llac mewn ffoil ond gwnewch yn siwr fod y ffoil wedi ei selio’n dynn. Defnyddiwch fwy nag un haen os oes angen. Rhowch ar hambwrdd pobi gyda rac i gasglu unrhyw sudd wrth goginio. Rhowch gwpanaid o ddŵr yn ngwaelod yr hambwrdd fydd yn cyfrannu at y sudd. Rhowch yn y ffwrn ar 100c a’i adael am 12 awr.


2. 12 awr yn ddiweddarach, tynnwch allan o’r ffwrn, ac arllwyswch y sudd i jwg neu ddysgl ar wahan. Gadewch yr asen i oeri nes y gallwch ei drin yn gyffyrddus. Torrwch yr asennau yn unigol rhwng yr esgyrn a ffriwch ar bob ochr er mwyn selio a sgleinio’r cig (ei liwio a’i ffrio nes ei fod yn crensian. Does dim angen olew i’w ffrio, daw digon o fraster o’r cig.


3. Wedi iddo liwio, ychwanegwch ychydig o’r sudd coginio ac ychydig o saws soi a brwsiwch y cig gyda’r gymysgedd.


Y garnais:


1. Pliciwch a thorrwch y tatws melys i sglodion 1cm o drwch. Rhowch ddogn hael o olew mewn padell ffrio ac ychwanegwch y sglodion, ffriwch nes iddynt liwio ac iddynt fod yn dyner. Rhowch sesnin ar y sglodion a’u draenio.Torrwch y sibwns a’r coriander yn fân a thaenwch dros y sglodion.

2. Torrwch y tsili yn fân a gorchuddiwch gyda’r finegr gwin gwyn. Po hiraf y gadewch chi’r tsili yn y finegr, y lleiaf o wres fydd iddo.


3. Tostiwch yr hadau sesame mewn padell ffrio sych nes eu bod yn euraid.


4. Ysgeintiwch yr hadau sesame dros y sglodion cig a rhowch ychydig o iogwrt drostynt a tsilis wedi’u piclo – cymaint ag y dymunwch.


5. Bon Appetit!

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 4
Amser Coginio

Chwiliwch am ryseitiau perthnasol


Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.