Coes Cig Oen Cymru gyda Pholenta meddal a Phesto Leim Persiaidd gan Anna HansenMethod

 1. I wneud y marinâd, cyfunwch y rhosmari, y leim a'r iogwrt. Sicrhewch fod y coesau cig oen wedi'u gorchuddio â'r marinâd ac yna rhowch gaead ar y ddysgl a gadael y cyfan i farinadu yn yr oergell am tua 12-24 awr. Tynnwch y cig oen allan o'r oergell awr cyn ei goginio.
 2. Cynheswch y ffwrn i 150°C/marc nwy 2.
 3. Rhowch sosban fawr, y gellir ei defnyddio mewn ffwrn ar wres uchel. Ychwanegwch ychydig o olew olewydd a'r coesau cig oen wedi'u marinadu i'r badell a'u coginio nes eu bod yn hollol euraidd. Ar ôl gorffen, tynnwch y cig oddi ar y gwres a'i roi i un ochr.
 4. Yn y cyfamser, rhowch badell arall ar wres canolig ac ychwanegwch ychydig o olew olewydd, y moron, y sialóts, y genhinen a'r ffenigl. Coginiwch y cyfan am 10-15 munud, nes eu bod yn ddi-liw ac yn feddal, yna tynnwch y cymysgedd oddi ar y gwres a'i roi i un ochr.
 5. Tynnwch y sglein o'r badell cig oen drwy ddefnyddio gwin coch, gan gymryd gofal i dynnu'r crwstyn wedi'i garameleiddio o waelod y sosban gan fod hyn yn cynnwys llawer o flas o'r marinâd.
 6. Ychwanegwch y llysiau wedi'u coginio a'r stoc cyw iâr tywyll i'r badell gyda'r coesau cig oen a'i rhoi yn y ffwrn i frwysio am 90-120 munud. Ar ôl iddo goginio, bydd y cig yn feddal ac yn dechrau cwympo o'r asgwrn. Tynnwch y coesau cig oen allan o'r ffwrn a'u gadael i oeri yn yr hylif.
 7. Ar ôl iddynt oeri, tynnwch y cig oen allan o'r badell, cyn rhoi'r badell yn ôl ar wres. Berwch y cymysgedd, yna ei fudferwi nes bod yr hylif wedi haneru.
 8. Ychwanegwch gynnwys y badell i beiriant a'i cymysgu nes ei fod yn llyfn. Ychwanegwch halen a phupur a rhowch y cyfan mewn sosban lân ynghyd â'r coesau cig oen, yn barod i'w cynhesu yn nes ymlaen.
 9. Gwnewch y pesto drwy roi'r leimiau sych, y persli, y garlleg a'r sudd leim mewn prosesydd bwyd a malu'r cyfan nes ei fod yn ffurfio past. Gadewch y past mewn dysgl nes y bydd ei angen arnoch.
 10. Ar gyfer y polenta, berwch y stoc ac ychwanegwch y polenta yn raddol, a'i chwisgio'n gyson. Bydd y polenta yn byrlymu ac yn clecian wrth iddo dewhau, felly byddwch yn ofalus.
 11. Coginiwch y polenta am 5-10 munud nes ei fod yn llyfn ac yn feddal. Tynnwch y polenta oddi ar y gwres, â'i gymysgu â'r caws Parmesan, yr iogwrt a'r lemon wedi'i biclo ac ychwanegwch halen a phupur. Cadwch y cyfan yn gynnes.
 12. Cyn gweini, ail-gynheswch y coesau cig oen yn y saws drwy eu mudferwi'n ysgafn. Rhowch ychydig o'r polenta ar waelod powlen fas neu ar ddysgl haearn bwrw fach. Ychwanegwch y coesau cig oen, y saws a dogn o besto. I orffen, gwasgarwch y cnau almwn a'r persli dros y cyfan.

  Recipe Information

  Serves 4
  Calories kcals
  Cooking Time

  Bydd Angen

  • 4 coes Cig Oen Cymru
  • 1 genhinen, wedi'i thorri'n fân
  • 2 foronen, wedi'u thorri'n fân
  • 2 sialotsyn, wedi'u torri'n fân
  • 1 ffenigl, wedi'i dorri'n fân
  • 300ml o win coch
  • 300ml o stoc cyw iâr tywyll, neu stoc cig llo
  • Olew olewydd
  • 600g o stoc cyw iâr
  • 150g o bolenta
  • 3 llwy fwrdd orlawn o iogwrt naturiol
  • 1 llwy fwrdd o lemon wedi'i biclo, wedi'i dorri
  • 50g o gaws Parmesan, wedi'i gratio
  • Halen, i ychwanegu blas

  Ar gyfer y marinâd:

  • 120ml o iogwrt
  • 2 leim Persiaidd, wedi'u malu
  • 3 sbrigyn o rhosmari, wedi'i dorri'n fân

  Ar gyfer y pesto:

  • 2 leim Persiaidd, wedi'u sychu
  • 1 llond llaw o bersli, wedi'i frys-ferwi a'u hoeri
  • 5 ewin garlleg, wedi'u torri'n fras
  • Sudd 2 leim
  • 30g o gnau almon, wedi'u tostio
  • 1 llond llaw o bersli, wedi'i dorri

  Gwybodaeth am faeth

  • Calorïau kcal
  • Egni
  • Braster
  • Braster Dirlawn
  • Halen
  • Haearn
  • 5-y-dydd