Anna Hansen Cig Oen Cymru wedi'i rostio a'i farinadu mewn baharat a lemwnMethod

 1. Gwnewch y marinâd yn gyntaf. Cymysgwch y garlleg, y baharat, y tyrmerig, y sinsir, y lemwn, y coriander a'r halen mewn powlen i wneud rhwb gwlyb. Sgoriwch ochr croen y cig oen mewn cyfeiriadau croes, a dylai pob toriad fod tua 12 cm ar wahân. Taenwch y marinâd dros y cig, sicrhewch fod y rhwb yn mynd i mewn i'r croen sydd wedi'i sgorio.
 2. Gorchuddiwch y cig oen yn dynn mewn 'cling film', ei roi yn yr oergell a'i adael i farinadu rhwng 12 a 24 awr. Cofiwch ei dynnu o'r oergell a'i adael i orffwys am awr cyn coginio.
 3. Cynheswch y ffwrn i 180°C/marc nwy 4.
 4. Rhowch y cig oen ar radell fawr, barbeciw, neu blancha a seriwch y cig ar wres uchel iawn nes ei fod yn frown euraidd.
 5. Ar ôl i chi gael lliw da ar y cig oen, rhowch ef mewn hambwrdd rhostio a'i rostio yn y ffwrn am 40-60 munud arall, neu nes ei fod at eich dant chi.
 6. Tra bod y cig oen yn rhostio, paratowch y tatws melys. Golchwch nhw yn dda a'u torri yn ddarnau, gan adael y croen arnynt. Rhowch y tatws mewn powlen ac ychwanegwch y tyrmerig, yr hadau mwstard, y garlleg, yr halen a digon o olew olewydd i'w gorchuddio. Rhowch y darnau ar hambwrdd pobi a'u rhoi yn y ffwrn gyda'r cig oen am y 25-30 munud olaf o goginio.
 7. Tynnwch y cig oen o'r ffwrn a'i adael i orffwys am tua 10-15 munud. Diffoddwch y gwres, ond gadewch y darnau tatws melys yn y ffwrn i'w cadw'n boeth nes eich bod yn barod i weini.
 8. Tra bod y cig oen yn gorffwys, gwnewch y saws sesame du. Cymysgwch y pâst sesame du, y sudd lemwn a'r dŵr i greu pâst tenau, ac ychwanegwch halen a phupur. Os yw'r saws yn rhy drwchus, ychwanegwch ddŵr a'i chwisgio i deneuo'r cymysgedd at eich dant.
 9. Torrwch a gweinwch y goes cig oen gyda'r tatws melys, y coriander wedi'i dorri'n fân a'r saws sesame du.

Recipe Information

Serves 8
Calories 0 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 1 Coes Cig Oen Cymru, wedi'i hagor ar led
 • 3 ewin garlleg, wedi'u torri'n fras
 • 1 1/2 llwy fwrdd o bowdwr baharat
 • 2 lwy de o dyrmerig, wedi'i dorri'n fras
 • 2 lwy de o sinsir ffres, wedi'i dorri'n fras
 • 1 lemwn, gyda'r croen wedi'i dorri'n fân a hanner y sudd
 • 1 llond llaw o goriander, wedi'i dorri'n fân
 • 1 llwy de o halen
 • 1kg o datws melys
 • 2 lwy fwrdd o dyrmerig, wedi'i gratio
 • 1 llwy fwrdd o hadau mwstard du
 • 4 ewin garlleg, wedi'u sleisio
 • halen
 • olew olewydd pur iawn
 • 125g o bâst sesame du
 • sudd 1/2 lemwn
 • 125g o ddŵr
 • halen
 • 1/2 llond llaw o goriander

Gwybodaeth am faeth

 • Egni
 • Braster
 • Braster Dirlawn
 • Halen
 • Haearn
 • 5-y-dydd