Andrew Mackenzie Coes Cig Oen Cymru wedi'i rhostio â Rhosmari a BrwyniaidMethod

 1. Cynheswch y ffwrn i 160°C/marc nwy 3.
 2. Gan ddefnyddio cyllell finiog, gwnewch 36 o doriadau yn narn cigog y goes. Llenwch y tyllau â'r ewinedd garlleg, y brwyniaid a'r sbrigynnau o rhosmari wedi'u gosod yn gytbwys.
 3. Rhowch y cig mewn padell rostio, ychwanegwch halen y môr a phupur ac ychydig o olew olewydd. Rhwbiwch yr halen, y pupur a'r olew olewydd yn ysgafn i'r cnawd i orchuddio'r goes.
 4. Rhostiwch y goes yn y ffwrn am awr, neu nes bod y tymheredd craidd wedi cyrraedd 58°C. Rhowch y cig oen o'r neilltu i orffwys mewn lle cynnes am tua 20 munud. Cerfiwch y cig a'i weini.

Recipe Information

Serves 4
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 1 goes Cig Oen Cymru
 • 12 brwyniad
 • 12 ewin garlleg
 • 12 sbrigyn o rhosmari, bach
 • halen y môr
 • pupur du wedi'i gracio a'i fygu
 • olew olewydd

Gwybodaeth am faeth

 • Egni
 • Braster
 • Braster Dirlawn
 • Halen
 • Haearn
 • 5-y-dydd