Alyn Williams Siancen Flaen Cig Oen Cymru wedi'i brwysio a'i choginio mewn Sosban BwyseddMethod

 1. Torrwch y llysiau yn ddarnau tua 2cm o faint. Cynheswch badell drom dros wres canolig ac ychwanegwch olew. Gorchuddiwch y siancod cig oen yn ysgafn mewn blawd ac ychwanegwch ddigon o halen. Browniwch y siancod yn ysgafn yn yr olew ac yna eu rhoi yn y sosban bwysedd.
 2. Ychwanegwch dalp o fenyn a mwy o olew i'r badell a choginiwch y llysiau, gan droi'n aml, nes eu bod yn frown euraidd. Ychwanegwch ychydig o halen i'r llysiau ac ychwanegwch y perlysiau, y piwrî tomato a'r tomatos tun gan eu cymysgu. Coginiwch am dri munud arall dros wres canolig.
 3. Ychwanegwch y gwin, codwch y cymysgedd i'r berw a'i fudferwi hyd nes iddo haneru. Ychwanegwch y stoc poeth a'i droi. Arllwyswch gynnwys y badell dros y cig oen yn y sosban bwysedd, gorchuddiwch â chaead a choginiwch y cyfan ar y pwysedd uchaf posibl am tua 45 munud.
 4. Cynheswch y ffwrn i 180°C/marc nwy 4.
 5. Gwnewch y stwnsh pannas tra bod y siancod cig oen yn coginio. Pobwch y tatws am 25 munud, tynnwch y cnawd allan â llwy a thorrwch y crwyn yn fras yn ddarnau bach a'u rhoi i un ochr.
 6. Pliciwch y pannas a'u creiddio. Rhowch y plicion a'r creiddiau mewn sosban a rhowch y pannas wedi'u plicio a'u creiddio i un ochr nes bod eu hangen. Gorchuddiwch y plicion a'r creiddiau mewn dŵr a'u codi i'r berw. Trowch y gwres i lawr a mudferwch am 20-30 munud, yna gadewch iddynt oeri a'u pasio drwy hidlydd mân. Caiff y stoc pannas hwn ei ddefnyddio yn ddiweddarach.
 7. Torrwch 4 panasen yn ddarnau 2cm o faint a sleisiwch y bumed banasen yn ddarnau hir, cyfartal.
 8. Rhowch ychydig o olew a thalp o fenyn mewn padell dros wres canolig, ychwanegwch y darnau pannas 2cm a'u coginio, gan eu troi'n rheolaidd, am tua 8 munud, neu nes eu bod yn feddal. Ychwanegwch lwy fwrdd o ddŵr o bryd i'w gilydd er mwyn eu hatal rhag llosgi. Pan fyddant wedi'u coginio, draeniwch y pannas gan ddefnyddio colandr.
 9. Mudferwch badell o ddŵr a halen, ychwanegwch y darnau hirach o bannas a'u coginio nes eu bod yn feddal. Draeniwch y pannas a gadewch iddynt stemio a sychu am ychydig o funudau. Rhowch fwy o olew a thalp o fenyn arall mewn padell, ychwanegwch y pannas a'u coginio dros wres isel am 15 munud, gan frasteru gyda'r olew a menyn ac ychwanegu ychydig o'r stoc pannas bob ychydig o funudau. Cadwch hwy yn gynnes nes iddynt gael eu gweini
 10. Rhowch y tatws a'r pannas wedi'u coginio a'u deisio mewn powlen, ychwanegwch hanner y taragon wedi'i dorri a llwy fwrdd o'r persli wedi'i dorri. Ychwanegwch halen a phupur a chymysgwch y cyfan yn dda. Os yw'r cymysgedd ychydig yn sych, ychwanegwch ychydig o'r hylif coginio neu fenyn er mwyn dod a'r cyfan
 11. Gan ddefnyddio cylch metel, siapiwch y stwnsh yn batis bach, a'u rhoi yn yr oergell am 10 munud i'w caledu. Cyn gweini, ffriwch y patis mewn menyn neu olew nes eu bod yn lliw brown euraidd dwfn, gan ofalu nad ydynt yn torri.
 12. Pan fydd y siancod wedi gorffen coginio, tynnwch hwy o'r sosban bwysedd a'u rhoi i un ochr mewn man cynnes. Hidlwch y sudd i sosban neu jwg glân, a'i leihau nes ei fod ychydig yn fwy trwchus, gan ychwanegu halen a phupur fel y dymunir
 13. Torrwch y cig moch yn ddarnau 1cm o faint a'u ffrio nes eu bod yn eithaf crimp. Ychwanegwch y saws wedi'i leihau a mudferwch am ddau funud i roi cyfle i'r blas cig moch ddod i'r amlwg. Ychwanegwch y persli a'r taragon sydd ar ôl, gan roi'r siancod cig oen yn ôl yn y saws a thywallt y saws drostynt nes eu bod yn boeth.
 14. I weini, rhowch y stwnsh mewn powlen, ychwanegwch y siancod cig oen a'u gorchuddio â digon o saws a chig moch, gan weini ar unwaith.

Recipe Information

Serves 4
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 4 siancen flaen o Gig Oen Cymru, pob un yn pwyso oddeutu 250g
 • 1 foronen
 • 1 genhinen
 • 1 winwnsyn
 • Blawd plaen
 • 1 sbrigyn o deim
 • 2 sbrigyn o rhosmari
 • 1 ddeilen lawryf
 • 1 llwy fwrdd o biwrî tomato
 • 1 tun o domatos 200ml o win gwyn
 • 1.5l o stoc cig oen, poeth
 • 4 sleisen drwchus o gig moch brith, mwg
 • Olew llysiau
 • Menyn
 • 2 daten Maris Piper
 • 5 panasen
 • 4 llwy fwrdd o bersli wedi'i dorri
 • 1 llwy fwrdd o daragon wedi'i dorri
 • Menyn
 • Olew
 • llysiau
 • Halen
 • Pupur

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau kcal
 • Egni
 • Braster
 • Braster Dirlawn
 • Halen
 • Haearn
 • 5-y-dydd