Llawn protein – a llawer mwy…Dewch i adnabod Cig Oen Cymru

Boed yn gaeth i’r gampfa neu ddim ond yn ceisio bwyta’n iachach, dylai Cig Oen Cymru fod yn rhan o’ch trefn gynllunio prydau rheolaidd.

Mae tair owns o gig oen nid yn unig yn cynnwys 23.5 gram enfawr o brotein, ond i’r athletwyr brwd hynny sy’n cadw golwg ar eu macros, mae hefyd yn llawn maetholion hollbwysig fel haearn, zinc, seleniwm a fitamin B12 – yn ogystal â llwyth o asidau brasterog omega 3.

Mae paratoi prydau yn gallu cymryd amser, cywir? Gall hynny fod yn wir ond mae hyblygrwydd cig oen yn golygu fod gennych ddigon o ddewisiadau er mwyn coginio pentwr o fwyd fydd yn para sawl diwrnod – neu wneud seigiau cyflym ar gyfer llenwi’r tanc ar ôl ymarfer corff.

Iachus, hawdd coginio ag ef, ac yn fwy na dim, blasus – edrychwch ar rai o’n hoff ryseitiau cig oen i gael gwybod sut allech fod yn cymryd camau breision yn y gegin, yn ogystal ag yn y gampfa.

Eisiau bod yn rhan o’n teulu hefyd?

Byddem yn falch iawn o gadw cysylltiad â chi. Ymunwch â’n teulu i gael ryseitiau Cig Oen Cymru arbennig gan rai o’r cogyddion a chigyddion gorau yng ngwledydd Prydain, yn ogystal â chystadlaethau cyffrous – sydd ond ar gael i aelodau Teulu Cig Oen Cymru.

 

Beth sy’n gwneud Cig Oen Cymru mor arbennig?

Pan mae’n fater o gynhyrchu cig o ansawdd, mae gan Gymru’r amgylchedd perffaith. Mae’r awyr iach, y borfa gyfoethog a nentydd mynyddig glân yn cynhyrchu’r gorau. Mewn gwirionedd mae mor dda fel bod ganddo statws PGI. Dysgwch fwy am Gig Oen Cymru isod.

Darllen mwy…

Ble i ddechrau wrth goginio gyda Chig Oen Cymru?

Mae llawer yn honni mai dyma’r cig mwyaf blasus ohonynt i gyd, ac mae cymaint o ddewisiadau wrth goginio â chig oen fel na fyddech efallai’n gwybod beth sy’n iawn ichi a’ch teulu. Dewch o hyd i’r rysáit Cig Oen Cymru berffaith ar gyfer swper heno mewn pedwar cam syml gan ddefnyddio ein crëwr ryseitiau.

Ryseitiau cig oen

Share This