Iachus, hyblyg – a chyflym… mae Cig Oen Cymru yn ffefryn i’r teulu cyfan

Mae gofalu fod y teulu cyfan yn bwyta’n dda yn flaenoriaeth i’r mwyafrif o rieni.

Mae Cig Oen Cymru yn gynhwysyn wythnosol gwych ar gyfer bechgyn a merched ar eu prifiant (a mamau a thadau) gyda’i lefelau uchel o brotein, haearn a maetholion hanfodol eraill. Mae’n ddewis gwych yn lle’r cig cyw iâr ac eidion a ddefnyddir yn amlach – ac mae’n cynnig cyfle i arbrofi yn y gegin.

Mewn gwirionedd, mae cig oen yn un o’r ffynonellau protein mwyaf hyblyg y gallwch eu hychwanegu at eich cynllunio prydau wythnosol – ac mae’n gweddu’n berffaith i arddulliau, mathau o fwyd a blasau gwahanol. Edrychwch ar rai o’n hoff ryseitiau Cig Oen Cymru yma.

Nid oes raid i goginio â Chig Oen Cymru fod yn gymhleth – na llyncu amser ‘chwaith. Mae’n berffaith i famau a thadau dan bwysau amser sydd eisiau cynhyrchu prydau cartref iachus (a blasus), ac mae llawer o’n ryseitiau yn mynd o’r oergell i ginio i’r teulu mewn llai na 30 munud.

Want to be part of our family, too?

We’d love to stay in touch with you. Join our family for exclusive Welsh Lamb recipes, from some of the best chef's and butchers in the UK as well as exciting competitions - only available to members of the Welsh Lamb Family.

 

Beth sy’n gwneud Cig Oen Cymru mor arbennig?

Pan mae’n fater o gynhyrchu cig o ansawdd, mae gan Gymru’r amgylchedd perffaith. Mae’r awyr iach, y borfa gyfoethog a nentydd mynyddig glân yn cynhyrchu’r gorau. Mewn gwirionedd mae mor dda fel bod ganddo statws PGI. Dysgwch fwy am Gig Oen Cymru isod.

Darllen mwy…

Ble i ddechrau wrth goginio gyda Chig Oen Cymru?

Mae llawer yn honni mai dyma’r cig mwyaf blasus ohonynt i gyd, ac mae cymaint o ddewisiadau wrth goginio â chig oen fel na fyddech efallai’n gwybod beth sy’n iawn ichi a’ch teulu. Dewch o hyd i’r rysáit Cig Oen Cymru berffaith ar gyfer swper heno mewn pedwar cam syml gan ddefnyddio ein crëwr ryseitiau.

Ryseitiau cig oen

Share This