Hyblyg a blasus – mae Cig Oen Cymru PGI yn berffaith i’r rheiny sy’n caru bwyd

Chef proffesiynol, connoisseur cegin-cartref – neu’n hoff o fwyta’n dda? Mae Cig Oen Cymru PGI yn gynhwysyn gwych ar gyfer ryseitiau o bob math, o’r mentrus a chymhleth, i’r cyflym a didrafferth.

Mae Cig Oen Cymru yn arbennig. Mae’n gynnyrch cyfrinachau hwsmonaeth dros genedlaethau lawer ac amodau magu ŵyn y gellid honni iddynt fod y gorau yn y byd. Blasau anhygoel a gwead heb ei ail.

Ag yntau’n ffefryn ymhlith cogyddion am ei fod mor hyblyg, mae Cig Oen Cymru yn gweddu i ddewis eang o ddulliau o goginio a bwyta. Cymerwch olwg ar rai o’n hoff ryseitiau yma.

Os ydych yn fwydgarwr go iawn, mae’n werth dod i adnabod eich toriadau. Mae Cig Oen Cymru yn cynnig cymaint o amrywiaeth – rhywbeth at bob dant – yn ogystal â seigiau ochr a gwinoedd addas.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni’n unig. Dewch i gwrdd â’n Cig-genhadon ac eiriolwyr eraill dros Gig Oen Cymru – ac wrth gwrs – rhowch gynnig ar goginio â pheth eich hun!

Eisiau bod yn rhan o’n teulu hefyd?

Byddem yn falch iawn o gadw cysylltiad â chi. Ymunwch â’n teulu i gael ryseitiau Cig Oen Cymru arbennig gan rai o’r cogyddion a chigyddion gorau yng ngwledydd Prydain, yn ogystal â chystadlaethau cyffrous – sydd ond ar gael i aelodau Teulu Cig Oen Cymru.

 

Beth sy’n gwneud Cig Oen Cymru mor arbennig?

Pan mae’n fater o gynhyrchu cig o ansawdd, mae gan Gymru’r amgylchedd perffaith. Mae’r awyr iach, y borfa gyfoethog a nentydd mynyddig glân yn cynhyrchu’r gorau. Mewn gwirionedd mae mor dda fel bod ganddo statws PGI. Dysgwch fwy am Gig Oen Cymru isod.

Darllen mwy…

Ble i ddechrau wrth goginio gyda Chig Oen Cymru?

Mae llawer yn honni mai dyma’r cig mwyaf blasus ohonynt i gyd, ac mae cymaint o ddewisiadau wrth goginio â chig oen fel na fyddech efallai’n gwybod beth sy’n iawn ichi a’ch teulu. Dewch o hyd i’r rysáit Cig Oen Cymru berffaith ar gyfer swper heno mewn pedwar cam syml gan ddefnyddio ein crëwr ryseitiau.

Ryseitiau cig oen

Share This