Lliw’r cig

Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 29th April 2015

Camsyniad cyffredin yw credu taw'r cig cochaf ei liw yw’r cig gorau.Y cyfan y mae cig coch gloyw yn ei ddynodi yw taw newydd gael ei dorri mae’r cig.Tua 20 munud ar ôl ei dorri bydd lliw coch y cig yn dechrau troi'n frown yn raddol ac yn naturiol.Felly, gall y cig sydd i'w weld mewn siopau cigydd ac archfarchnadoedd amrywio yn ei liw o goch gloyw i frown cochlyd, ond ni fydd hynny’n amharu ar yr ansawdd bwyta.

Mae cig sydd wedi aeddfedu’n hirach yn tueddu i fod yn dywyllach.Mae’r amrywiadau yn lliw Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru blasus yn diflannu unwaith y byddwch yn dechrau eu coginio.

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.