Cynghorion gan Gigydd

Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 29th April 2015

Cynghorion gwerthfawr ynglŷn â dewis, storio a choginio cig gan gigydd arobryn...

Mae’n werth cael gair o gyngor gan y cigydd

Braster
Yn aml bydd cigydd profiadol yn gallu adnabod brid, oed a rhyw anifail yn ôl lliw ei fraster. Bydd y lliw hefyd yn dibynnu ar yr hyn y mae anifail wedi’i fwyta. Er enghraifft, gall y bydd y braster yng nghig eidion anifail a fagwyd ar borfa yn felynach na braster anifail a besgwyd ar farlys. Ond bydd yn dda gennych glywed nad yw hynny’n amharu ar ansawdd y bwyta. Yr hyn sy’n bwysig yw bod y braster yn gadarn a sych.
Read more
Lliw’r cig
Camsyniad cyffredin yw credu taw'r cig cochaf ei liw yw’r cig gorau. Y cyfan y mae cig coch gloyw yn ei ddynodi yw taw newydd gael ei dorri mae’r cig. Tua 20 munud ar ôl ei dorri bydd lliw coch y cig yn dechrau troi'n frown yn raddol ac yn naturiol. Felly, gall y cig sydd i'w weld mewn siopau cigydd ac archfarchnadoedd amrywio yn ei liw o goch gloyw i frown cochlyd, ond ni fydd hynny’n amharu ar yr ansawdd bwyta.
Read more
Sut i greu siap iar fach yr haf o goes Cig Oen Cymru
Are you struggling to butterfly your leg of lamb? Sometimes all you need is a little bit of professional guidance. Here's Eat Welsh Lamb's guide.
Read more

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.