Rhannwch y dudalen hon

Friday 4th January 2019

Yr hanes tu ôl i'r bwyd

Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.

Mae ein ffermwyr yn hanfodol i fywyd a ffyniant cymunedau gwledig, ynghyd â chwarae rhan holl bwysig wrth gynnal yr amgylchedd a'n tirweddau hardd.

Yn hytrach na bod yn swydd gyffredin, mae ffermio yn ffordd o fyw y mae rhai fel Katie yn ymroi yn llawn iddo, gyda phob owns o'u hangerdd a'u hymroddiad yn helpu i greu Cig Oen Cymreig a Chig Eidion Cymreig o ansawdd uchel sydd yn destun cenfigen ar draws y byd.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau'r fideo gymaint ag y gwnaethom ni fwynhau cofnodi hanes Katie.

Blogs

Gan fod y Ffair Aeaf yn dathlu ei phen-blwydd yn 30 oed eleni, penderfynon ni fynd amdani gyda’n gweithgareddau ac roedd amserlen lawn dop o arddangosiadau coginio (sydd wastad yn boblogaidd), dosbarthiadau meistr bwtsiera a chystadleuthau coginio.
Holi cerddor enwog ynglyn â'i brwdfrydedd tuag at fwyd lleol a tymhorol mewn haul bendigedig yng Ngogledd Cymru!
A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd...
Fel y gwyddoch i gyd erbyn hyn...