Rhannwch y dudalen hon

Thursday 22nd October 2015

Y 5 Rysáit Gorau ar gyfer Cig Oen Cymru wedi’i Goginio’n Araf

Ysgwydd Cig Oen Cymru wedi’i choginio’n araf

Gyda jin eirin, eirin, sinsir a choed anis, mae’r ysbawd hon, sy’n cael ei choginio’n araf, yn llawn o flasau cynnes yr hydref. Cyflwynwch yr ysgwydd gyda llysiau gwyrdd tymhorol a bara crystiog i fwyta pryd sy’n llawn daioni a boddhad! Yna, mwynhewch, yn araf.

#

Ysgwydd Cig Oen Cymru blas cyri, wedi’i choginio’n araf

Y dull gorau o gyflwyno’r ysgwydd Cig Oen Cymru hwn mewn cyri, sy’n cael ei goginio nes bod y cig sbeislyd yn dod yn rhwydd oddi ar yr asgwrn, yw mewn darnau a chyda bara Indiaidd neu reis wedi’i stemio.

#

Cawl Cig Oen Cymru

Mae cawl, sef pryd cenedlaethol Cymru, yn rhoi llawer iawn o gysur, yn eich cynhesu, ac mae’n flasus. Mae’n hawdd ei wneud ac mae’n berffaith ar gyfer bwydo’r teulu drwy gydol yr hydref a’r gaeaf. Mae’r rysáit hon yn cynnwys paratoi eich twmplenni rhosmari eich hun, a fydd yn gwneud y pryd hyd yn oed yn fwy sylweddol. Llwywch y cawl i fowlenni, ychwanegwch eich twmplenni, gwasgarwch gennin syfi drosto, a chyflwynwch y pryd.

#

Cig Oen Cymru Almaenig wedi’i Frwysio gyda Bresych a Ffa

Y rysáit nesaf yw ein hoff rysáit ar gyfer Cig Oen Cymru sydd wedi’i hysbrydoli gan Oktoberfest! Mae cig oen wedi’i frwysio gyda bresych a ffa ymysg y prydau sy’n cael eu coginio’n araf sy’n rhoi’r cysur mwyaf. Rydym yn hoffi i’n pryd ni fod yn wirioneddol faethlon a byddwn yn ei gyflwyno wedi’i dorri’n drwchus a chyda bara crystiog. Blasus dros ben...

#

Siancod Cig Oen Cymru wedi’u Rhostio’n Araf

Mae’r siancod Cig Oen Cymru hyn sydd wedi’u rhostio’n araf yn hynod flasus, yn llaith ac yn frau. Maent yn bryd gwych i’r teulu neu i ffrindiau, ac yn hawdd iawn i’w paratoi. Cyflwynwch y pryd gyda thatws stwnsh hufennog wedi’i gymysgu â chaws ffeta wedi’i friwsioni, a dail basil wedi’u rhwygo, er mwyn rhoi’r wedd derfynol, flasus ar y pryd.

#

Dewch o hyd i ragor o ryseitiau ar gyfer cig oen wedi’i goginio’n araf ar ein bwrdd Pinterest.

Blogs

Mae’r amser wedi cyrraedd unwaith eto eleni i oreuon y byd amaeth lanio yn Llanfair-ym-Muallt i ddathlu pinacl amaethyddiaeth Prydain, onid yw amser yn hedfan?
Mae tymor y gwyliau wedi hen ddechrau, a bydd nifer ohonon ni’n heidio i ddigwyddiadau ledled y wlad yn gobeithio am brofiad bythgofiadwy – ac am dywydd braf!
Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.