Rhannwch y dudalen hon

Thursday 22nd October 2015

Y 5 Rysáit Gorau ar gyfer Cig Oen Cymru i’w bwyta ar Ddiwrnod y Gêm

A Chwpan Rygbi’r Byd wedi cychwyn erbyn hyn, rydym wedi ein cael ein hunain yn myfyrio am y gêm berffaith – a beth fyddai’n cyd-fynd yn well â gêm rygbi wych na bwyd arbennig? Cymerwch gip ar ein 5 rysáit gorau ar gyfer Cig Oen Cymru i’w bwyta ar ddiwrnod y gêm, a rhowch wybod inni beth fyddwch chi’n ei goginio gan ddefnyddio’r hashnod #LloveLlamb.

Byrgyrs Cig Oen Cymru ar gyfer yr Hydref a’r Gaeaf, gyda Cholslo Poeth

Efallai y bydd y byrgyrs blasus hyn yn dod yn bryd yr ydym yn mynnu ei fwyta tra byddwn ni’n gwylio’r gemau! Gallwch baratoi’r colslo lliwgar, hydrefol a choginio’r byrgyrs mewn 15 munud –byrbryd perffaith ar gyfer y toriad hanner amser.

#

Koftas Cig Oen Cymru gyda saws ciwcymbr

Koftas Cig Oen Cymru yw’r bwyd bys a bawd di-ffwdan perffaith. Os hoffech chi eu gwneud yn fwy swmpus, cyflwynwch nhw gyda bara pita a salad i greu cinio wedi’i ysbrydoli gan y Dwyrain Canol.

#

Nachos Cig Oen Cymru

Mae’r nachos hyn yn llawn blas ac maent yn bryd sylweddol sy’n siŵr o’ch bodloni – hyd yn oed os na fydd y sgôr yn gwneud hynny!

#

Cebabau Cig Oen Cymru Tandwri

Wedi’u cyflwyno gyda salad tatws sbeislyd, cebabau tandwri Cig Oen Cymru yw’r pryd perffaith i’w gael yn lle cyri i’ch cynnal drwy’r gêm.

#

Pastai Cig Oen Cymru a Phwmpen

Yn olaf, gan y bydd Cwpan Rygbi’r Byd yn cael ei gynnal yn yr hydref yn Lloegr, bydd pastai gynnes yn rhoi cysur ichi tra byddwch yn gwylio’r rygbi wrth i’r nosweithiau fynd yn hwy ac yn oerrach!

#

Dewch o hyd i ragor o ryseitiau a danteithion ar gyfer Diwrnod y Gêm ar ein bwrdd ar Pinterest, ac os ydych chi’n gefnogwr balch i Gymru ewch draw i dudalen Cig Eidion Cymru ar Twitter, lle gallech fod â chyfle i ennill un o’r nifer cyfyngedig o grysau T Bred In Heaven ar gyfer cefnogwyr.

Blogs

Ers canrifoedd, mae ffermwyr da byw Cymru wedi chwarae rhan allweddol wrth greu a chynnal y tirweddau gwledig anhygoel o brydferth sydd mor agos at ein calonnau.
Er gwaethaf straeon gan y cyfryngau i’r gwrthwyneb, mae’n wir mai Cymru yw un o lefydd mwyaf cynaliadwy’r byd i gynhyrchu cig coch o safon uchel sy’n cael ei fagu’n foesol.
Rydyn ni wedi ymuno â thim rygbi’r Scarlets fel rhan o'n hymgyrch #TanYnEichBol
Gan fod y Ffair Aeaf yn dathlu ei phen-blwydd yn 30 oed eleni, penderfynon ni fynd amdani gyda’n gweithgareddau ac roedd amserlen lawn dop o arddangosiadau coginio (sydd wastad yn boblogaidd), dosbarthiadau meistr bwtsiera a chystadleuthau coginio.