Rhannwch y dudalen hon

Thursday 28th July 2016

Cyfle i ennill barbeciw Weber a basged llawn Cig Oen Cymru i goginio eich gwledd Diwrnod Cig Oen Cymru

Fel rhan o’n dathliadau Diwrnod Cig Oen Cymru, mae gennym gyfle i ennill barbeciw Weber a basged Cig Oen Cymru foethus i’ch helpu i goginio eich gwledd eich hun ar Ddiwrnod Cig Oen Cymru!

Mae Cig Oen Cymru wedi lansio Diwrnod Cig Oen Cymru i helpu i addysgu’r cyhoedd am dymoroldeb eu bwyd a’r manteision a geir trwy fwyta’n dymhorol ac yn lleol. Dethlir Diwrnod Cig Oen Cymru ar 1af Awst ac mae’n nodi dyfodiad Cig Oen Cymru cyntaf y tymor newydd. Mae’n cyd-daro â Chalan Awst sef gŵyl gynhaeaf gyntaf y flwyddyn.

I ddathlu’r diwrnod arbennig hwn mae gennym gyfle i ennill barbeciw Weber a basged gig foethus llawn Cig Oen Cymru! I gystadlu, cofiwch ein dilyn yn @WelshLamb_PGI ac aildrydar y neges hon. Beth am rannu eich hoff ryseitiau Cig Oen Cymru gyda ni hefyd?

Felly cofiwch gystadlu i gael cyfle i ennill gwledd ar gyfer Diwrnod Cig Oen Cymru!

Blogs

Ers canrifoedd, mae ffermwyr da byw Cymru wedi chwarae rhan allweddol wrth greu a chynnal y tirweddau gwledig anhygoel o brydferth sydd mor agos at ein calonnau.
Er gwaethaf straeon gan y cyfryngau i’r gwrthwyneb, mae’n wir mai Cymru yw un o lefydd mwyaf cynaliadwy’r byd i gynhyrchu cig coch o safon uchel sy’n cael ei fagu’n foesol.
Rydyn ni wedi ymuno â thim rygbi’r Scarlets fel rhan o'n hymgyrch #TanYnEichBol
Gan fod y Ffair Aeaf yn dathlu ei phen-blwydd yn 30 oed eleni, penderfynon ni fynd amdani gyda’n gweithgareddau ac roedd amserlen lawn dop o arddangosiadau coginio (sydd wastad yn boblogaidd), dosbarthiadau meistr bwtsiera a chystadleuthau coginio.