Rhannwch y dudalen hon

Thursday 28th July 2016

Cyfle i ennill barbeciw Weber a basged llawn Cig Oen Cymru i goginio eich gwledd Diwrnod Cig Oen Cymru

Fel rhan o’n dathliadau Diwrnod Cig Oen Cymru, mae gennym gyfle i ennill barbeciw Weber a basged Cig Oen Cymru foethus i’ch helpu i goginio eich gwledd eich hun ar Ddiwrnod Cig Oen Cymru!

Mae Cig Oen Cymru wedi lansio Diwrnod Cig Oen Cymru i helpu i addysgu’r cyhoedd am dymoroldeb eu bwyd a’r manteision a geir trwy fwyta’n dymhorol ac yn lleol. Dethlir Diwrnod Cig Oen Cymru ar 1af Awst ac mae’n nodi dyfodiad Cig Oen Cymru cyntaf y tymor newydd. Mae’n cyd-daro â Chalan Awst sef gŵyl gynhaeaf gyntaf y flwyddyn.

I ddathlu’r diwrnod arbennig hwn mae gennym gyfle i ennill barbeciw Weber a basged gig foethus llawn Cig Oen Cymru! I gystadlu, cofiwch ein dilyn yn @WelshLamb_PGI ac aildrydar y neges hon. Beth am rannu eich hoff ryseitiau Cig Oen Cymru gyda ni hefyd?

Felly cofiwch gystadlu i gael cyfle i ennill gwledd ar gyfer Diwrnod Cig Oen Cymru!

Blogs

A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd...
Fel y gwyddoch i gyd erbyn hyn...
Er mwyn paratoi at Galan Oen 2019 gwahoddon ni bobl ddylanwadol o’r byd blogio bwyd i Benrhyn Gŵyr
Yn dilyn ei lwyddiant diweddar yn rhyfeddu pobl yn sioe BBC Countryfile Live