Rhannwch y dudalen hon

Tuesday 21st February 2017

Y 10 rysait Cig Oen Cymru fwyaf poblogaidd

Ry’n ni’n hoffi meddwl mai’r safwe hon yw’r adnodd gorau ar gyfer rysetiau Cig Oen Cymru. Mae gennym ni 150 ohonynt erbyn hyn, ac mae gennym ni wastad ddiddordeb mewn gweld pa rai sydd fwyaf poblogaidd.

Felly penderfynon ni gymryd cam yn ôl ac edrych beth oedd y 10 rysait a lawrlwythwyd amlaf dros y flwyddyn ddiwetha. Fel yn achos llawer iawn o’r rysetiau, maent yn dangos faint mor hyblyg yw Cig Oen Cymru a’r ffaith eu bod yn addas ar gyfer pob math o flasau, toriadau neu achlysuron. Yr unig beth sy’n gyffredin rhyngddynt yw eu bod yn flasus tu hwnt!

Cymerwch olwg ar yr enghreifftiau yma o ysbrydoliaeth ar gyfer cinio gwych. Pa un fyddwch chi’n ei goginio heno?


1. Cig Oen Cymru Wellington

Mae’r wellington cig oen clasurol yma yn bryd o safon sy’n syndod o hawdd i’w baratoi. Mae’r madarch a’r garlleg yn creu crwst blasus sy’n mynd yn wych gyda Chig Oen Cymru. Gallwch wneud y rysait yn haws fyth trwy ddefnyddio crwst pwff wedi ei rolio’n barod.


2. Paté iau Cig Oen Cymru llyfn

Pate.jpg

Rysait cig oen poblogaidd sy’n berffaith os y’ch chi’n trefnu parti. Gwnewch y mwya o’ch amser paratoi trwy greu’r paté Cig Oen Cymru llyfn yma a’i adael yn yr oergell nes i’ch gwestai gyrraedd. Gweinwch y bwyd gyda bara gwenith wedi ei dostio’n ysgafn ac eirin gwlanog, gyda mêl hyfryd ar ei ben.


3. Larger Family Life: Kleftiko Cig Oen Cymru Groegaidd

008.JPG

Ein rysait cig oen mwyaf poblogaidd gan un o’n blogwyr, crewyd y saig Kleftiko Cig Oen Cymru Groegaidd yma gan Tania Sullivan. Mae blog Tania, ‘Larger Family Life’ yn olrhain teithiau bywyd teulu mawr o 13 o blant, yn ogystal â rysetiau gwych fydd yn cadw pawb yn hapus!


4. Ysgwydd Cig Oen Cymru wedi ei goginio’n araf

Slow Cooked Curried Shoulder of Welsh Lamb.jpg

Mae’r rysait hon yn ffordd i greu blas Indiaidd gartre, wrth goginio’r cig yn araf. Gweinwch mewn talpiau gyda bara Indiaidd neu reis wedi ei stemio ar gyfer pryd a fydd yn sicr o’ch plesio a’ch cynhesu.


5. Crymbl Cig Oen Cymru

Nid pwdin yn unig mo crymbl! Mae’r saig hyfryd cawslyd a chrensiog yma yn arbennig ar gyfer pryd teuluol. Ychwanegwch gaws a cheirch ar y diwedd er mwyn cael y caead perffaith.


6. Llysiau wedi eu stwffio gyda Chig Oen Cymru, orzo a phlanhigyn wy gan Gizzi Erskine

DSC_1803.jpg

Crewyd y rysait boblogaidd yma am bupurau wedi ei stwffio gan y cogydd enwog Gizzi Erskine yn benodol ar gyfer Cig Oen Cymru. Mae briwgig ac orzo yn cyfuno ar gyfer y pryd iachus yma.


7.Cig Oen Cymru cawl

Cawl.jpg

Mae'r rhan fwyaf o genhedloedd yn cael eu fersiwn eu hunain o stiw neu cawl - ac nid yw Cymru'n wahanol gyda'i Cawl cynhesu. Mae rhai yn credu y Cawl blasu gorau yn cael ei wneud y diwrnod cynt ac i'r chwith i setlo dros nos, ond yr ydym yn meddwl am 1-1½ awr o amser coginio yn ddigon i gael y cig mewn gwirionedd yn feddal ac yn dyner.


8. Cig Oen Cymru grensiog gyda phum-sbeis Tsieineaidd

Mae pum-sbeis Tsieineaidd a mêl yn gwneud saws gwych ar gyfer y rysait yma sy’n defnyddio brest cig oen. Gweinwch gyda llysiau wedi eu cylch-ffrio yn y dull Tsieineaidd a stwnsh shibwns ar gyfer pryd dwyreiniol hyfryd.


9. Pastai Cig Oen Cymru

SHEPERDS PIE.jpg

Ar gyfer cogydd o unrhyw safon, gallwch chi ddim mynd o’i le wrth ddilyn y rysait hon. Ffriwch a berwch yr holl gynhwysion mewn un badell er mwyn creu’r pryd, gan ychwanegu perlysiau blasus. Rhowch mewn dysgl, ychwanegwch stwnsh o datws a phanas, a gadewch yn y ffwrm am 20 munud. Mwynhewch!


10. Ysgwydd Cig Oen Cymru wedi ei goginio’n araf gyda gin eirin perthi, eirin, sinsir a star anise

SLOE COOKED LAMB resized.jpg

Gyda gin eirin perthi, sinsir a star anise mae’r pryd yma o ysgwydd oen yn llawn blasau fydd yn eich cynhesu. Gweinwch gyda llysiau tymhorol a bara ar gyfer pryd iachus a blasus.Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.