Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 23rd September 2015

#SummerLlovin: adolygiad


#

Mae haf eleni wedi bod yn un nodweddiadol iawn i Brydain, ond trwy'n hymgyrch #SummerLlovin, mae'n amlwg y gallwn ddweud bod pawb ohonoch chi wedi cael haf da - beth bynnag bo'r tywydd! Dros yr haf - rhwng 23ain Gorffennaf a 31ain Awst, gwnaethom redeg cystadleuaeth ffotograffiaeth ‘50 diwrnod o haf’ ar gyfryngau cymdeithasol i weld sut roedd pobl yn mwynhau'r haf neu'n 'llovin’ their summers'. Cafodd y ceisiadau gorau Gril Weber, bag oeri defnyddiol iawn ‘Llet’s Chill’ #SummerLlovin, llyfr coginio 'Quality time Welsh Lamb' wedi'i arwyddo a blanced picnic.

Cawsom 104 o geisiadau anhygoel i gyd, a chafodd 10 enillydd lwcus eu dewis! Allwch chi weld eich cais chi?

#

Rydym hefyd wedi cael haf llawn hwyl yn lledaenu'r gair am Gig Oen Cymru. Gwnaethom fynychu Sioe Frenhinol Cymru lle datgelwyd rysáit hoff fyrger y Tywysog William, a choginiodd cogyddion enwog fel Matt Tebbutt aLuke Thomasddanteithion blasus â Chig Oen Cymru; gwnaethom gyrraedd mwy na 5000 o ddilynwyr ar Twitter a 9000 o ddilynwyr ar Facebook; a gwnaethom goginio gwleddoedd ar gyfer enwogion yn y V Festival gyda'r cogydd enwog Luke Thomas.

Fel pe na bai hynny'n ddigon, byddwn ni'n gorffen yr haf mewn steil yng Ngŵyl Rhif 6 o 3ydd-6ed Medi, a bydd ein hysbyseb teledu ar yr awyr yn gynnar ym mis Medi! Edrychwch amdani...

Blogs

Holi cerddor enwog ynglyn â'i brwdfrydedd tuag at fwyd lleol a tymhorol mewn haul bendigedig yng Ngogledd Cymru!
A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd...
Fel y gwyddoch i gyd erbyn hyn...
Er mwyn paratoi at Galan Oen 2019 gwahoddon ni bobl ddylanwadol o’r byd blogio bwyd i Benrhyn Gŵyr