Rhannwch y dudalen hon

Tuesday 9th August 2016

Gemau Olympaidd yr Haf: Coginiwch wledd gyda ryseitiau Cig Oen Cymru o bedwar ban byd

Wrth i’r haf gyrraedd ei anterth, mae digwyddiad chwaraeon mwyaf y flwyddyn bellach wedi dechrau! Beth am ddathlu dechrau’r Gemau Olympaidd drwy flasu rhai prydau traddodiadol o wahanol rannau o’r byd? Dangoswch eich cefnogaeth drwy ddod â theulu a ffrindiau ynghyd i roi cynnig ar y ryseitiau gwahanol hyn o’r gwledydd sy’n cystadlu.

Awstria: Schnitzel stêc coes Cig Oen Cymru gyda relish ceirios duon

GERMAN SCHNITZEL.jpg

Daw’r rysáit hon o Awstria’n wreiddiol. Cig sydd wedi’i deneuo drwy ei daro gyda breuwr cig yw schnitzel, caiff ei orchuddio â blawd, wyau wedi’u curo a briwsion bara ac yna ei ffrio. Mae’n relish ceirios duon cartref yn saws melys perffaith i gyd-fynd â’r pryd traddodiadol hwn.

India: Biryani Cig Oen Cymru

Lamb Biryani.jpg

Mae’r pryd reis haenog hwn yn llawn llysiau sy’n ei wneud yn ddewis iach da i’r rheiny sy’n hoffi cyrri. Ysgeintiwch almonau wedi’u tostio a choriander ffres wedi’i dorri’n fân ar ei ben a gweinwch mewn llwyeidiau mawr gan sicrhau fod pawb yn cael y cyrri llysiau, y reis a’r darnau tikka.

Moroco: Tagine Marrakech Cig Oen Cymru gyda Bricyll

Marrakech Tagine.jpg

Llenwch y lle ag aroglau persawrus Gogledd Affrica gyda tagine blasus. Dyma bryd i gynhesu’r galon ond heb y calorïau cyffredin. Caiff ei wneud gyda stoc a digon o sbeisys. Mae tagine yn bryd gwych i’w goginio i’r teulu – gellir dyblu neu dreblu’r gymysgedd yn hawdd i fwydo mwy. Mae couscous wedi’i stemio yn cyd-fynd yn dda â’r pryd hwn.

Sbaen: Cytledi Cig Oen Cymru gyda Chaws Manchego

Manchego cheese Welsh Lamb Cutlets.jpg

Gwneir caws Manchego yn rhanbarth La Mancha Sbaen o lefrith y brîd manchega o ddefaid. Mae’r manchego yn hufennog ac yn flasus ac yn toddi’n berffaith i mewn i’r cytledi Cig Oen Cymru wedi’u lapio mewn Pancetta. Rhowch lwyaid o siytni yn y cig gyda’r caws am y cyfuniad perffaith o flasau.

Yr Eidal: Pelenni Cig Oen Cymru dan orchudd o friwsion cawsiog

WELSH_LAMB_MEATBALLS_WITH_TOMATO_LEEK_SAUCE_AND_CH hr.jpg

Mae’r rysáit pelenni cig hon yn creu pryd syml a thraddodiadol sy’n siŵr o blesio’r teulu cyfan. Ychwanegwch ychydig o bersli ffres a dail basil i gymysgedd y pelenni cig am fwy o flas perlysiau. Gorchuddiwch y pelenni cig yn y gymysgedd briwsion bara a phobwch am 25 munud nes bydd y briwsion cawsiog yn euraidd.

America: Golwython Cig Oen Cymru gyda saws barbeciw gludiog

Welsh Lamb Chops with sticky BBQ sauce.jpg

Mae’r saws barbeciw cartref hwn yn berffaith i wneud asennau Cig Oen Cymru gludiog. Gyda sudd ffrwythau, saws coch a phum sbeis mae gan y saws flas ffrwythaidd, hyfryd gyda’r sudd yn gwneud y saws yn hyd yn oed mwy gludiog! Bendigedig gyda thatws pob ac ŷd melys ar y cobyn.

Tsieina: Ysgwydd Cig Oen Cymru wedi’i goginio’n araf gyda sbeisys Tsieineaidd

13225.jpg

Gwnewch eich crempogau Tsieineaidd gwahanol eich hun gyda’r rysáit Cig Oen Cymru hon â sbeisys Tsieineaidd. Coginiwch y cig yn araf am bron 2 awr, nes mae’n ddigon brau i ddod oddi ar yr asgwrn yn hawdd. Gorchuddiwch y cig â sudd pîn-afal a surop masarn i roi’r blas melys a sur traddodiadol i’r pryd. Gweinwch gyda chrempogau Tsieineaidd a sibols.


Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.