Rhannwch y dudalen hon

Thursday 25th February 2016

Sul y Mamau: 5 pryd Cig Oen Cymru i ddangos i’ch mam eich bod yn ei charu

Beth am ddifetha eich mam ar Sul y Mamau drwy goginio gwledd flasus - mae wedi treulio blynyddoedd yn paratoi bwyd i chi, felly eich tro chi yw hi nawr. Gwnewch argraff arni drwy goginio’r prydau blasus yma y mae'n siŵr o’u mwynhau...

Tarte tatin Cig Oen Cymru, Afal a Rhosmari

Welsh Lamb, Apple and Rosemary tarte tatin.jpg

Mae’r pryd syml yma’n cael ei wneud ychydig yn wahanol i’ch tarten arferol. Rhowch y cytledi cig oen, y nionyn, siwgr, afal a’r rhosmari ar dun pobi a’i roi yn y popty. Ar ôl 10 munud, rhowch y crwst yn ofalus ar ei ben a’i goginio am 20 munud arall. Ar ôl ei dynnu o’r popty, trowch y darten ben i waered a voilà! Y darten berffaith. Mae’r siwgr yn creu topin blasus wedi ei garameleiddio.

Pastai Bugail gyda Chig Oen Cymru

SHEPERDS PIE.jpg

I’r rhai sydd â llai o brofiad coginio, rhowch gynnig ar y pryd clasurol, hawdd yma. Ffriwch a berwch yr holl gynhwysion mewn sosban fawr i wneud y llenwad, ychwanegwch y perlysiau, e.e. teim a phersli, i gael mwy o flas. Rhowch y cyfan mewn dysgl, gyda stwnsh tatws a phannas ar ei ben. Rhowch yn y popty am 20 munud. Hawdd!

Stecen Cig Oen Cymru gydag Afal a Mintys

LAMB STEAK WITH APPLE AND MINT .jpg

Mae stecen bob amser yn plesio ac yn ffordd wych i ddangos bod gennych feddwl mawr o’ch mam. Y gyfrinach i wneud stecen berffaith yw sicrhau bod eich padell yn chwilboeth cyn dechrau. Dylech ei choginio am 4-6 munud yn unig bob ochr. Po fwyaf trwchus yw’r stecen, mwyaf o amser y bydd angen arni i goginio! Mae sudd afal, mintys ac olew olewydd ar yr ochr yn ychwanegu at y blas.

Risotto Cig Oen Cymru wedi ei wneud yn y popty

Oven baked Welsh Lamb Risotto with summer vegetables and fresh herbs.jpg

Mae cig oen, cennin a mintys yn gyfuniad gwych o flasau yn y risotto yma. Peidiwch ag anghofio ychwanegu ychydig mwy o isgell wrth goginio os bydd angen rhag i’r risotto fynd yn rhy sych. Cymysgwch gaws parmesan drwyddo ar y diwedd i ychwanegu at y blas.

Cassoulet Cig Oen Cymru ac Oren

LAMB CASSOULET.jpg

Mae paprica, sinamon ac oren yn rhoi blas sbeislyd a lliw oren i’r cassoulet yma! Paratowch y pryd ymlaen llaw a dylech ei adael yn y popty am bron i ddwy awr tra byddwch yn treulio amser gyda’ch mam. Dylid ei weini gyda darnau o dorth gyrens grystiog a llysiau gwyrdd y gaeaf. 

Blogs

Holi cerddor enwog ynglyn â'i brwdfrydedd tuag at fwyd lleol a tymhorol mewn haul bendigedig yng Ngogledd Cymru!
A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd...
Fel y gwyddoch i gyd erbyn hyn...
Er mwyn paratoi at Galan Oen 2019 gwahoddon ni bobl ddylanwadol o’r byd blogio bwyd i Benrhyn Gŵyr