Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 20th July 2016

Ciniawau hafaidd syml gyda Chig Oen Cymru

Mae ciniawau ysgafn yn syniad ardderchog yn yr haf, i gadw’n cŵl ac aros yn iach yn y tywydd poeth. Ond nid oes rhaid i brydau ysgafn fod yn ddiflas. Mae’r ryseitiau hyn yn llawn blas ar gyfer cinio hafaidd y bydd pawb yn ei fwynhau. Yn gyflym ac yn hawdd i’w coginio, paratowch y prydau syml hyn am y byrbryd iachus perffaith.

1. Cig Oen Cymru Ffrwythaidd wedi’i Dro-ffrïo

Fruity Welsh Lamb stir fry.jpg

10 munud yn unig mae’n ei gymryd i goginio’r pryd iachus hwn, felly mae’n hawdd iawn i’w baratoi pan fyddwch ar frys. Am flas ffrwythaidd, ychwanegwch ychydig o smwddi a siytni mango wrth i chi ffrio’r cig. Taflwch goesyn lemonwellt i’r gymysgedd i’w wneud hyd yn oed yn fwy ffres a gweinwch gyda nwdls.

2. Salad Poeth Llawn Lles gyda Chig Oen Cymru

Superfood salad.jpg

Mae’r pryd lliwgar hwn yn llawn cynhwysion llesol sy’n ei wneud yn iachus ac yn ysgafn. Mae’n berffaith ar gyfer misoedd yr haf gyda’r mango a’r pomgranad yn ei wneud yn ffres ac yn ffrwythaidd. Cymysgwch y cyfan gyda stribedi o stêcs coes Cig Oen Cymru coch a gallwn sicrhau na fydd eich salad yn ddiflas!

3. Cig Oen Cymru gyda Saws Chilli Melys

SweetChilliWelshLamb.jpg

Dyma bryd cyflym iawn arall – gallwch baratoi’r cyfan mewn 10 munud! Mae pys melys yn gwneud y pryd yn grensiog a’r sudd leim yn rhoi cic siarp iddo. Gyda 273 o galorïau’n unig ym mhob platiad, mae’r rysáit hon yn ysgafn ond yn ddigon i’ch llenwi!

4. Koftas Cig Oen Cymru

Harissa Welsh Lamb Koftas.jpg

Mae’r koftas bach hyn y maint perffaith ar gyfer byrbryd cyflym amser cinio. I’r rheiny sy’n hoffi rhywbeth ychydig poethach, ychwanegwch harissa – pâst chilli poeth sy’n berffaith i gael ychydig o sbeis. Gwnewch salad ochr blasus gyda thomato heulsych, oregano, caws feta a phersli ffres a gweinwch gyda bara pitta poeth wedi’i dostio i orffen y pryd Groegaidd.

5. Stêc Cig Oen Cymru gyda chrostini ffa llydain, berwr a chaws gafr

WELSH LAMB STEAK WITH BROAD BEAN, ROCKET AND GOATS CHEESE CROUSTINI.jpg

Rydym wrth ein bodd gyda’r pâst ffa llydain hwn sy’n mynd yn berffaith gyda’r stêc Cig Oen Cymru. Cymysgwch ffa llydain, berwr a halen a phupur yna ychwanegwch gaws gafr i’w wneud yn hufennog. Gweinwch gydag ychydig o sudd leim ar fara ciabatta wedi’i dostio am y byrbryd perffaith.


Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.