Rhannwch y dudalen hon

Sunday 25th November 2018

Shane ar y brig gyda’r cig

Ag yntau wedi ennill 87 o gapiau rygbi rhyngwladol ac yn brif sgoriwr ceisiau ei wlad , mae chwaraewr chwedlonol Cymru Shane Williams yn sicr yn gwybod rhywbeth am iechyd, maeth a’r hyn sydd ei angen i gyrraedd y brig ym myd chwaraeon rhyngwladol.

Felly, fel y gallwch ddychmygu, rydym yn naturiol wrth ein bodd fod cyn chwaraewr rygbi’r flwyddyn y byd am ymuno â ni i helpu hyrwyddo gwerth maeth ac amlbwrpasedd ein cig oen bendigedig, a dangos unwaith ac am byth pam ei fod yn dipyn mwy na chinio rhost ar y Sul a’i fod yn rhywbeth y gellir ei fwynhau ar draws yr wythnos ac yn ddewis gwirioneddol iach.

Er gwaetha’r camganfyddiad nad yw cig oen yn gig iach a’i fod ond yn rhywbeth y dylid ei fwyta ar achlysuron arbennig, mae ymchwil yn dangos yn gyson y gall chwarae rôl amlwg wrth gynnig maeth i’r teulu cyfan fel rhan o ddeiet cytbwys.

Os ydych fel Shane ac eisiau cadw’n heini neu angen sicrhau bod eich plant yn cael digon ohono i helpu eu hesgyrn i dyfu a datblygu, mae cyflwyno cig oen yn eich cynllun prydau bwyd wythnosol yn cynnig ffynhonnell gyfoethog o brotein all helpu cadw eich teulu cyfan yn heini ac iach.

Ond peidiwch am eiliad feddwl mai protein yw ei unig rinwedd. Profwyd hefyd ei fod yn ffynhonnell werthfawr o lu o fitaminau a mwynau hanfodol sy’n helpu i fynd i’r afael â nifer o faterion iechyd, gan gynnwys cryfhau eich system imiwnedd, cefnogi ffwythiant meddyliol normal, lleihau gorflinder ac mae’n gyfoethog mewn zinc sy’n cyfrannu tuag at ffrwythlondeb ac atgynhyrchu normal.

Ond wrth gwrs, er efallai nad yw’r manteision iechyd eu hunain yn ddigon i’ch argyhoeddi fod ganddo gymaint o rinweddau, ar ôl gwylio’r fideo rydym yn siŵr y byddech yn cytuno fod gan Shane yr un ddawn i greu bwyd da ag yr oedd ganddo wrth sgorio ceisiau. Beth am roi cynnig felly ar ei rysáit rhwydd ryw noson yn yr wythnos, a gweld pamor hyfryd o flasus, amlbwrpas ac iachus all prud ogig oen fod!

RYSAIT: Cig Oen gyda Sinsir a Shibwns

Amser paratoi: 15 munud

Amser coginio: 12-15 munud

Ar gyfer 4

Cynhwysion:

3 coes neu stêc ffolen o gig oen

1 llwy de o flawd corn

Pinsied o bupur du

3 llwy fwrdd o saws soi â llai o halen

1 llwy fwrdd o olew

Darn 5cm o sinsir gwraidd ffres, wedi’i blicio a’i sleisio’n denau

3 clof garlleg, wedi’u plicio a’u sleisio’n denau

6 shibwnsyn, wedi’u sleisio’n fân

1 moronen fawr, wedi’i phlicio a’i thorri’n stribedi hir neu’n gylchoedd tenau

75g pys siwgrsnap neu flodigynnau o broccoli

2 llwy fwrdd o sudd oren

Dŵr, os oes angen

300g o nwdls neu reis wedi’i goginio, i’w weini

Dull:

Sleisiwch y cig oen yn denau iawn a’i gaenu yn y blawd corn, ychwanegwch bupur du ac 1 llwy fwrdd o saws soi. Gorchuddiwch a’i adael i sefyll wrth ichi baratoi’r llysiau.

Cynheswch yr olew mewn padell ffrïo, ychwanegwch y cig oen a’i goginio dros wres uchel am tua 5 munud nes ei fod wedi brownio’n braf, tynnwch y cig allan o’r badell a’i roi i’r neilltu.

Yn yr un badell ychwanegwch y sinsir a’r garlleg a’u troi am funud (ychwanegwch ddiferyn o olew os oes angen) ac yna ychwanegwch weddill y llysiau, a’u troi dros wres uchel am 4 munud.

Rhowch y cig oen yn ôl yn y badell a’i droi’n dda. Ychwanegwch y sudd oren a gweddill y saws soi, ychwanegwch ychydig o ddŵr at y saws os oes angen. Mudferwch am 1-2 munud.

Gweinwch ar wely o nwdls neu reis poeth.

Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.