Rhannwch y dudalen hon

Friday 9th March 2018

Ryseitiau Sul y Mamau Arbennig


Sul y Mamau yw'r cyfle perffaith i ddangos eich gwerthfawrogiad i'ch mam, a pha ffordd well na thrwy baratoi pryd cartref blasus? Mae gennym gasgliad gwych o ryseitiau sy'n siŵr o blesio.


mamma_mia.png

Mamma Mia, dyna bryd blasus!

Gyda Chymru'n chwarae yn erbyn yr Eidal ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad ar Sul y Mamau, mae dylanwad Eidalaidd ar y casgliad cyntaf o ryseitiau. Mae'r rysáit hon ar gyfer Stêcs coes Cig Oen Cymru Eidalaidd wedi'u coginio mewn padell gydag olifau, garlleg a rhosmari yn siŵr o greu argraff dda ar eich mam. Os ydych chi wir am ddangos eich doniau yn y gegin, mae ein Llysgennad Cig Oen Cymru, Francesco Mazzei, wedi creu Ragù Cig Oen Cymru hyfryd sy'n llawn cyflasau Eidalaidd. Rysáit syml arall gydag elfen Eidalaidd yw'r Pasta tomato Cig Eidion Cymru hwn sy'n barod mewn llai na hanner awr ac yn flasus dros ben.


mothersday_2.png

Cinio Dydd Sul Clasurol

Gan ei bod hi'n Sul y Mamau, dyma'r amser perffaith am Ginio Rhost. Gydag elfen Gymreig ardderchog, mae'r rysáit hon am Goes Cig Oen Cymru heb yr Asgwrn wedi’i stwffio â chaws Caerffili, garlleg a pherlysiau yn llawn blas ac yn ddewis gwych. Yn ardderchog ar gyfer yr adeg hon o'r flwyddyn, mae'r Forddwyd Cig Eidion Cymru hon ychydig yn wahanol i'ch cinio rhost arferol a chaiff ei gweini gyda madarch wedi'u stwffio, nionod a phwdinau Swydd Efrog tsili. Am ginio rhost mwy traddodiadol, rhowch gynnig ar y rysáit hon am Goes Cig Oen Cymru gyda Mintys - perffaith gyda llysiau gwanwynol.


mothersday3.png

Campweithiau wedi'u coginio'n araf

Os ydych yn mynd allan am dro ar Sul y Mamau, mae'r ryseitiau hyn yn ddelfrydol i'w gadael yn y coginiwr araf a byddant yn hyfryd o frau ar ôl i chi ddychwelyd. Mae'r Cobler Bara Corn Cig Oen Cymru hwn gan y Llysgennad Cig Oen Cymru, Karen Burns-Booth, yn llawn blas a gellir gadael llonydd iddo goginio a'i fwynhau ar ôl dychwelyd. Mae'r Cyrri Cig Oen Cymru hawdd mewn coginiwr araf hwn yn gwella wrth ei goginio am amser hir ac mae'n ddelfrydol os yw eich mam yn hoffi bwyd sbeislyd! Mae'r rysáit hon am Frisged Cig Eidion Cymru Flasus wedi'i Choginio'n Araf yn berffaith ar gyfer y coginiwr araf ar ddiwrnod oer. Mae gennym hyd yn oed fideo sy'n dangos y rysáit fesul cam i chi.


Cofiwch rannu'ch ymdrechion â ni ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol:

Twitter: @WelshLamb_PGI a @PGIWelshBeef

Facebook: /WelshLamb a /PGIWelshBeef

Instagram: @PGIWelshLamb

Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.