Rhannwch y dudalen hon

Monday 1st February 2016

Ryseitiau Cig Oen Cymru iach gan rai o’r prif blogwyr

Fel rhan o’n hawydd iach ym mis Ionawr i dynnu sylw at fanteision cael Cig Oen Cymru ar y fwydlen fel rhan o ddeiet cytbwys, rydym wedi gofyn i rai o’r brif blogwyr greu ryseitiau blasus a maethlon gan ddefnyddio Cig Oen Cymru. Darllenwch ymlaen i gael eu ryseitiau llawn pleser ac ysbrydoliaeth...

1. Country Wood Smoke â’i Supremes Cig Oen Barbeciw wedi'i Iro â Pherlysiau

Fe wnaeth Marcus o CountryWoodSmoke goginio ei Gig Oen Cymru wedi’i iro â garlleg a pherlysiau dros olosg er mwyn cael mwy o flas. Yn ôl Marcus, mae paru garlleg a pherlysiau’n amlygu blas gorau’r cig - cydweithio gyda’r blas yn hytrach na’i lethu. I gyd-fynd â’i supreme cig oen gweinodd datws rhost syml a broccoli porffor yn egino wedi’i stemio ar gyfer cinio rhost andros o iach ar y barbeciw.

2. Sugar Pink Food â’i Rogan Josh Cig Oen Cymru wedi'i goginio'n araf

Fe wnaeth Latoyah o Sugar Pink Food greu’r rysáit cyri hwn, sy’n sbeislyd ac yn aromatig, gyda darnau o gig oen brau sy’n toddi yn eich ceg ac wedi’i goginio’n berffaith. Mae’n andros o hawdd gwneud y rysáit - sef marinadu'r cig oen dros nos i gael cymaint o flas â phosib. Does dim ‘syn’ yn y rysáit yma ar gynllun bwyta’n iach Slimming World - ac mae’n dda clywed hynny.

3. LinsFood â’i Tagine Cig Oen Cymru ag Olifau

Fe wnaeth Azlin o LinsFood greu'r rysáit tagine Cig Oen Cymru yma ar ôl cael ei hysbrydoli pan oedd yn byw ym Morocco y llynedd. Mae’r rysáit arbennig yma’n boblogaidd iawn hefyd yn ei dosbarth coginio Moroccaidd oherwydd yn ei barn hi mae’n cynrychioli popeth y dylai rysáit tagine fod, sef mymryn o gynhwysion allweddol i greu haenau o flas cynnil. Mae’r rysáit yn un diffwdan, ac mae hefyd yn gweithio mewn caserol yn ogystal â tagine.

4. This Guy Cooks â’i Gig Oen Cymru wedi’i Frwysio

I greu ei rysáit Cig Oen Cymru, cafodd Steve o This Guy Cooks ei ysbrydoli pan ostyngodd y tymheredd ledled y DU yn ddiweddar. Dywedodd fod y tywydd oer yn golygu un peth: Cig. Wedi’i Goginio’n Araf. Rhywbeth i’ch cynhesu, ni waeth beth fo’r tywydd y tu allan. Ar gyfer y rysáit yma, defnyddiodd Steve y darn supreme o gig oen, sef darn heb lawer o fraster sy’n gwneud y pryd yn gyfoethog ond yn iach. Ychwanegwch fwy o lysiau i'r potyn a gweinwch y cyfan gyda bara crystiog.

5. Free From Fairy â’i Ragu Cig Oen Cymru Un Pot Iach

Mae Vicky o FreeFromFairy yn arbenigo ar ryseitiau iachus, maethlon a syml i’w mwynhau gan y teulu. Mae ei blog yn ystyriol o anoddefgarwch bwyd ac mae’r pryd un pot yma o ragu Cig Oen Cymru yn edrych yn drawiadol. Mae hi’n dweud ei fod yn berffaith ar gyfer diwrnod oer o aeaf, ac ar ôl ei goginio ar wres isel am awr a hanner roedd y cig yn flasus a brau. Dewisodd ei weini gyda tagliatelle cartref, ond byddai’n mynd yn dda gyda quinoa, tatws stwnsh neu courgetti. Ac at hynny, mae pryd un pot yn golygu bod llai o lestri i’w golchi!

6. Little Pearly Kitchen â’i Chig Oen Aubergine Rhost a Bara Fflat Cig Oen Dros Ben

Mae pawb yn gwybod mai un o’r pethau gorau am ginio rhost yw’r bwyd dros ben (os oes peth), ac mae Pearl o Little Pearly’s Kitchen wedi canfod bod bwyd dros ben o’i phryd Cig Oen Cymru ag aubergine rhost yn berffaith ar gyfer gwneud bara fflat Mediteranaidd. Ychwanegwch eich dewis chi o salad, halloumi, ffeta, hummus, tzatsiki, couscous, coriander a chig oen dros ben ac aubergine i greu pryd blasus - ac iach!

7. Sudden Lunch â’i Chig Oen Rhost â Garlleg Du

Fe wnaeth Suzy o Sudden Lunch goginio detholiad o bedwar rysáit iach gan ddefnyddio Cig Oen Cymru. Dywedodd fod y cig yn fendigedig; yn frau, yn flasus ac yn toddi yn eich ceg. Ac enghraifft o un o'r ryseitiau yw’r Cig Oen Cymru blasus hwn gyda Garlleg Du. Efallai fod garlleg du yn gynhwysyn anghyfarwydd, ond mae’n werth dod i’w adnabod - mae’n felys, yn gyfoethog ac yn atgoffa rhywun o driog a finegr balsamig.

8. Budget Food Mummy â’i Biriyani Cig Oen yn y Popty Araf

Roedd Hayleigh o Budget Food Mummy eisiau creu pryd iach gan fod ei theulu’n ceisio bwyta deiet cytbwys ers y Nadolig. Mae’r rysáit hawdd hwn, i’w goginio’n araf, yn cynnwys darn o gig oen heb lawer o fraster, a rhai sbeisys gan gynnwys sinsir ffres. Ar ôl brownio’r cig oen yn ysgafn mewn padell ffrio, taflwch yr holl gynhwysion yn y popty araf am 4-5 awr a voilà! Bwyd ar y bwrdd.

Cofiwch edrych ar fwy o syniadau am ryseitiau iach sy’n defnyddio Cig Oen Cymru ar ein bwrdd Pinterest!

Blogs

Holi cerddor enwog ynglyn â'i brwdfrydedd tuag at fwyd lleol a tymhorol mewn haul bendigedig yng Ngogledd Cymru!
A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd...
Fel y gwyddoch i gyd erbyn hyn...
Er mwyn paratoi at Galan Oen 2019 gwahoddon ni bobl ddylanwadol o’r byd blogio bwyd i Benrhyn Gŵyr