Rhannwch y dudalen hon

Monday 1st February 2016

Prydau hyfryd o Gig Oen Cymru i'w coginio ar Ddydd San Ffolant

A hithau bron yn Ddydd San Ffolant, a mwy a mwy ohonom yn dewis bwyta gartref, dyma gasgliad o brydau arbennig o Gig Oen Cymru i’w paratoi ar gyfer eich cariad eleni.

Cliciwch ar y dolenni i gael y ryseitiau llawn!

Paté iau Cig Oen Cymru llyfn

Bydd y paté Cig Oen Cymru hyfryd hwn yn ddechrau perffaith i’ch noson gyda’ch cariad. Rydym ni’n ei hoffi gyda phentwr o dost brown garw ac eirin gwlanog, ac unrhyw fêl sydd wedi dianc. Mae’n bryd delfrydol i greu argraff ar eich cariad a rhoi dechrau da i’r noson!

Rafioli Cig Oen Cymru gyda menyn perlysiau

Does dim yn cyfleu ‘Dwi’n dy garu’ yn fwy na rafioli cartref gyda mins Cig Oen Cymru brau, nac oes? Gyda nytmeg, ricotta a mintys ffres, bydd eich cariad yn llawn edmygedd at y pryd yma. Taenwch fenyn wedi toddi a mintys cyn ei weini, a bydd y pryd yn edrych ac yn blasu fel petaech mewn bwyty pum seren.

Stêcs Cig Oen Cymru gyda phuprennau pinc a gwyrdd wedi’u gweini â menyn clementinau a sinsir

Dim ond deng munud sydd ei angen i goginio’r stêc Cig Oen Cymru syml ond blasus yma gyda menyn clementinau a sinsir, felly cewch dreulio mwy o amser gyda’ch cariad - yn hytrach na chynhyrfu yn y gegin. Gweinwch y stêcs ar bentwr o’ch hoff lysiau crensiog wedi’u tro-ffrio a llwyaid o fenyn ar eu pennau.

Tarten Cig Oen Cymru, Sbinaets a Ffeta

Dangoswch eich cariad drwy rannu’r darten sylweddol hon. Â leinin o bast tomatos heulsych blasus a sawrus, courgettes wedi’u sleisio’n denau a sbigoglys y tu mewn i’w chrwst euraid, mae’r darten drawiadol hon o Gig Oen Cymru yn bryd delfrydol i’w baratoi mewn munudau ar eich noson arbennig.

Pelenni Cig Oen Cymru a Sbageti

Fyddai hi ddim yn noson i gariadon heb ailgreu'r olygfa honno gyda’r sbageti o Lady and The Tramp, ac mae’r pryd hwn o Belenni Cig Oen Cymru yn eich galluogi i wneud hynny. Rhowch y gymysgedd briwsion bara cawsiog ar ei ben a phobwch am ryw 25 munud hyd nes bydd y tu allan yn euraid. Blasus!

Cytledi Cig Oen Cymru gyda saws perlysiau a garlleg

Gyda saws hufennog blasus sy’n hawdd i'w wneud, mae’r pryd hwn o gytledi clasurol yn berffaith os ydych eisiau creu argraff ar Ddydd San Ffolant. Gweinwch y cytledi gyda chreision tatws cartref trwchus a llysiau’r tymor, gyda saws hufennog drostynt.

Tagine Cytledi Cig Oen Cymru

Defnyddiwch flas Morocco i ddenu eich cariad ar Ddydd San Ffolant. Bydd y rysáit hwn ar gyfer rysáit tagine Cig Oen Cymru sy’n llawn ffigys, bricyll a ffacbys yn mynd â chi i wlad bellennig, yn llawn blas amheuthun ac unigryw.

Blogs

Holi cerddor enwog ynglyn â'i brwdfrydedd tuag at fwyd lleol a tymhorol mewn haul bendigedig yng Ngogledd Cymru!
A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd...
Fel y gwyddoch i gyd erbyn hyn...
Er mwyn paratoi at Galan Oen 2019 gwahoddon ni bobl ddylanwadol o’r byd blogio bwyd i Benrhyn Gŵyr