Rhannwch y dudalen hon

Tuesday 19th January 2016

Prydau Cig Oen Cymru cyflym a hawdd ar gyfer y teulu

Mae’r cyfnod dros y Nadolig wedi dod ac wedi mynd mewn dim o dro ac rydym yn dychwelyd i’r gwaith! Yn anochel, y mae hyn yn golygu bod gennym lai o amser i goginio gwleddoedd – a chyda hynny mewn golwg, rydym wedi dewis detholiad o ryseitiau arbennig gyda Chig Oen Cymru i chi eu gwneud yn sydyn mewn munudau.

Teisennau Cig Oen Cymru Tsieineaidd gyda Stwnsh Tatws a Chabetsh

Chinese Welsh Lamb Bubble and Squeak Cakes.png

Mae’r teisennau Cig Oen Cymru Tsieineaidd hyn yn ddarnau nefolaidd blasus. Mae’r teisennau hyn gyda phump o sbeisys, sinsir a sibols ynddyn nhw’n gymysgfa wych o flasau, tra bod saws Hoisin a sudd afal yn gwneud dip blasus gyda blas ffrwythus. Gweinwch ar wely o bak choi gyda phowlen o saws ar yr ochr.

Cig Oen Cymru ffrwythus wedi’i dro-ffrio

Welsh Lamb and noodle stir-fry.jpg

Gydag amser coginio o 10 munud, y pryd tro-ffrio hwn yw’r diffiniad o goginio cyflym a hawdd. Browniwch y Cig Oen Cymru ac yna taflwch y llysiau i mewn, gan eu lluchio o gwmpas y badell er mwyn eu cymysgu’n dda. Ychwanegwch 100ml o smwddi ffrwythau a stremp o siytni mango er mwyn gwneud hwn yn ffrwythus iawn ac yn bryd blasus.

Golwythion Cig Oen Cymru wedi’u stwffio gyda halwmi a phesto

Stuffed Welsh Lamb chops with halloumi and pesto served with crushed hummous olives and lemon.jpg

Wedi’u stwffio yn llawn caws ac ychydig o besto coch, y mae’r Golwythion Cig Oen Cymru hyn yn toddi yn y geg yn hyfryd. Tra bod hiwmys yn ymddangos yn anodd ei wneud, ni allai fod yn symlach - gwasgwch y ffacbys yn fras gyda’i gilydd gyda fforc ar gyfer pryd ar yr ochr sy’n llawn ac yn flasus. Mae’r rysáit hwn yn gweithio’n dda iawn gyda halwmi, ond gallwch geisio stwffio’r golwythion gyda’ch hoff gaws er mwyn ei deilwra at eich chwaeth eich hun.

Pastai Bugail gyda Chig Oen Cymru

Welsh Lamb Shepherds Pie   Many More Recipe Ideas.png

Mae Pastai Bugail yn bryd clasurol i’r teulu sy’n siŵr o’u cynhesu ac mae’n ffefryn gan bawb. Pam na wnewch chi ychwanegu pannas at yr haen datws ar gyfer mwy o faeth a blas? Peidiwch ag anghofio defnyddio powlen fawr iawn gan y bydd pawb yn siŵr o fod eisiau mwy!

Tartled Cig Oen Cymru gydag Ysbigoglys a Chaws Ffeta

Welsh Lamb spinach and feta tartlet.jpg

Rydym yn caru’r pryd hwn oherwydd ei fod yn creu argraff gyda’r ymdrech lleiaf! Mae pesto coch yn gweithio’n wych fel sylfaen – gan ychwanegu llawer o flas mewn un trawiad syml. Ychwanegwch yr haen uchaf, rhowch yn y popty a’i goginio tan y bydd yn frown euraid. I arbed mwy o amser, gallwch brynu toes wedi’i rowlio’n barod ar gyfer y tartled sydd wedi’i rhowlio’n berffaith.

Ffriterau Cig Oen Cymru gyda chorbwmpen a mintys

Welsh Lamb, courgette and mint fritters.jpg


Nid oes dim yn gweithio’n well fel cyfuniad bwyd na Chig Oen Cymru blasus a mintys ffres! Gwnewch eich salsa blasus eich hun gyda saws corn a tsili melys – gweinwch ar yr ochr gyda salad tymhorol crensiog i wneud pryd iach ganol yr wythnos.

Blogs

Holi cerddor enwog ynglyn â'i brwdfrydedd tuag at fwyd lleol a tymhorol mewn haul bendigedig yng Ngogledd Cymru!
A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd...
Fel y gwyddoch i gyd erbyn hyn...
Er mwyn paratoi at Galan Oen 2019 gwahoddon ni bobl ddylanwadol o’r byd blogio bwyd i Benrhyn Gŵyr