Rhannwch y dudalen hon

Friday 27th May 2016

Y Rysáit Berffaith ar gyfer Barbeciw Gŵyl y Banc

Racks of Welsh Lamb with Rosemary, Lemon and Garlic.jpg


Mae’r penwythnos hir yn prysur nesáu, ac felly mae’r amser wedi dod i lanhau eich gril, tynnu’r gwelyau haul o’r sied a dod â’ch teulu a’ch ffrindiau ynghyd am y wledd orau erioed – barbeciw hollbwysig Gŵyl y Banc! Hwrê!

Fodd bynnag, mae dyddiau cŵn poeth a byrgyrs diflas yr archfarchnad wedi hen ddod i ben; cystadlwch â’r cymdogion a defnyddiwch ein harweiniad defnyddiol a hawdd i sicrhau y bydd eich barbeciw’n un bythgofiadwy...


1. Cig

Mae barbeciw a chig yn mynd law yn llaw. Sicrhewch fod gennych ddigon o stêcs, cyw iâr, bwyd môr, cŵn poeth ac, wrth gwrs, byrgyrs.

Byrgyrs cartref yw’r gorau – maent yn flasus ac yn werth yr ymdrech. Rhowch gynnig ar fyrgyrs gwahanol ac arbrofi gyda blasau unigryw a fydd yn synnu’ch gwesteion o’r brathiad cyntaf. Beth am roi cynnig ar ein Byrgyrs Cig Oen Cymru gyda Bricyll os ydych yn teimlo’n anturus neu Fyrgyrs Cig Oen Cymru a Feta? Bydd byrgyrs â chaws ychwanegol bob amser yn boblogaidd.

meat.JPG


2. Diodydd

Mae pawb yn sychedig yn yr haf ac mae diod oer ar noson braf yn gyfuniad perffaith. Sicrhewch fod digon o ddewis i’ch gwesteion dorri syched; mae lemonêd cymylog, coctels di-alcohol a dŵr â blas ffrwythau i gyd yn berffaith ar gyfer nosweithiau tesog yr haf. Ond i’r rheiny sydd wir am greu argraff ar eu gwesteion, beth am ychwanegu clapiau rhew lliwgar i’ch diodydd? Gallant ychwanegu fflach o liw i unrhyw ddiod ac maent yn hawdd iawn i’w gwneud. Rhowch ffrwythau, perlysiau neu hyd yn oed flodau bwytadwy (!) yn yr hambwrdd rhew gyda’r dŵr a gadewch yn y rhewgell nes byddant wedi rhewi.


3. Seigiau ochr

Cofiwch nad oes rhaid i bob darn o fwyd a gaiff ei fwyta mewn barbeciw Gŵyl y Banc gael ei goginio ar gril. Mae salad yn saig ochr hanfodol mewn unrhyw farbeciw – beth am roi cynnig ar y Salad Poeth Llawn Lles gyda Chig Oen Cymru?

Hot Welsh Lamb Superfood salad.jpg

Craswch fara ar y barbeciw am flas mwg hyfryd a’i fwyta gyda finegr balsamaidd, olewau a hwmws.

Mae salad tatws traddodiadol yn hawdd, yn rhad ac mae’n gwneud cymaint o wahaniaeth pan fyddwch yn ei wneud eich hun! Mae’r un peth yn wir am golslo crensiog hefyd. Mae grilio llysiau ar eich barbeciw’n syniad da, felly cofiwch eich corn melys ar y cobyn a rhoi caws arno fel Jamie Oliver. Blasus iawn!


4. Ychwanegiadau

Gall y rhain wneud pryd barbeciw da yn un gwych! Mae’n ffefrynnau’n cynnwys saws barbeciw cartref, nionod wedi’u carameleiddio a phicls. Un rysáit arbennig iawn yw dip iogwrt a mintys cartref – perffaith gyda Chig Oen Cymru ar y barbeciw.

salad.JPG


5. Cerddoriaeth

Ychwanegwch awyrgylch i’ch parti a sicrhau bod eich rhestr o ganeuon hafaidd, hamddenol yn barod i fynd pan fydd y gwestai cyntaf yn cyrraedd.

Mwynhewch!

Blogs

Holi cerddor enwog ynglyn â'i brwdfrydedd tuag at fwyd lleol a tymhorol mewn haul bendigedig yng Ngogledd Cymru!
A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd...
Fel y gwyddoch i gyd erbyn hyn...
Er mwyn paratoi at Galan Oen 2019 gwahoddon ni bobl ddylanwadol o’r byd blogio bwyd i Benrhyn Gŵyr