Rhannwch y dudalen hon

Thursday 22nd October 2015

#NationalCurryWeek: Y 5 Cyri Gorau gyda Chig Oen Cymru

#

Mae Wythnos Genedlaethol Cyri, sydd bellach yn ei 18fed blwyddyn, ar fin cyrraedd ac fel rydym yn gwybod cig oen yw un o’r ffefrynnau ar gyfer prydau cyri. Felly, i’ch ysbrydoli chi wrth ichi ddathlu Wythnos Genedlaethol Cyri, gwnaethom feddwl y byddai’n gwneud synnwyr inni restru ein pum rysáit gorau ar gyfer cyri Cig Oen Cymru …

Cliciwch ar y dolenni i ddarllen y ryseitiau llawn!

Cyri Cig Oen Cymru gyda Phlanhigyn Wy a Ffigys

Gan fod cynhwysion unigryw fel planhigyn wy a ffigys yn y rysáit hon, byddai’n hawdd meddwl ei bod yn rysáit gymhleth. Eto i gyd, dim ond pum cam y mae’n ei gynnwys, ac felly mae’r pryd unigryw hwn yn hawdd i’w baratoi ymhen rhai munudau yn unig. Y cyfan y mae angen i chi ei wneud wedyn yw ei adael yn y popty am ychydig o oriau er mwyn iddo fynd yn frau ag yn flasus – cyfle gwych i roi’r traed i fyny wrth i arogleuon hyfryd lenwi’ch cegin. Cyflwynwch y pryd gyda salsa â choriander, a tsiapatis wedi’u rholio.


#Cyri Cig Oen Cymru a Mango

Mae cyfuno Cig Oen Cymru â phwmpen cnau menyn a mango yn creu cyri â blas ffrwythus hyfryd.

Mae’r twmplenni tatws melys, sydd i’w bwyta gyda’r cyri, yn cyd-fynd yn wych â’r blasau cig oen, mango, a phwmpen cnau menyn.


#


Cyri Cig Oen Cymru a Llugaeron

Mae’r cyri hwn, sef rysáit arall sy’n llawn ffrwyth, yn cynnwys sudd llugaeron, saws, a llugaeron wedi’u rhewi. Cyflwynwch y pryd gyda bara Naan â menyn wedi’i frwsio arno, a chyda mêl a phinsiad o sinamon wedi’u gwasgaru’n ysgafn drosto.#

Korma Cig Oen Cymru gyda chilli gwyrdd

Mae’r pryd hwn, sydd i’r rheini sydd wrth eu boddau â’r cyri hwn sydd ychydig yn llai poeth, yn cynnwys saws bras, hufennog a gaiff ei gyfuno â llond llaw o sbigoglys, sy’n ysgafnu’r pryd yn dda. Gwasgarwch gnau coco neu gnau almwn mân drosto a chyflwynwch y cyri gyda reis basmati wedi’i ferwi.

#

Biryani Cig Oen Cymru


#

Mae’r cyri haenog hwn, sy’n cynnwys reis yn bennaf, ac sy’n tarddu o Kurdistan, yn llawn dop o lysiau, sy’n ei wneud yn ddewis iach gwych ar gyfer pawb sy’n caru cyri. Gwasgarwch gnau almwn wedi’u tostio a choriander ffres wedi’i dorri drosto, a chyflwynwch y pryd â sgwpiau mawr gan sicrhau bod pawb yn cael y cyri llysiau, y reis a’r ciwbiau tikka!

Dewch o hyd i ragor o ryseitiau Cig Oen ar ein bwrdd ar Pinterest!

Blogs

Ers canrifoedd, mae ffermwyr da byw Cymru wedi chwarae rhan allweddol wrth greu a chynnal y tirweddau gwledig anhygoel o brydferth sydd mor agos at ein calonnau.
Er gwaethaf straeon gan y cyfryngau i’r gwrthwyneb, mae’n wir mai Cymru yw un o lefydd mwyaf cynaliadwy’r byd i gynhyrchu cig coch o safon uchel sy’n cael ei fagu’n foesol.
Rydyn ni wedi ymuno â thim rygbi’r Scarlets fel rhan o'n hymgyrch #TanYnEichBol
Gan fod y Ffair Aeaf yn dathlu ei phen-blwydd yn 30 oed eleni, penderfynon ni fynd amdani gyda’n gweithgareddau ac roedd amserlen lawn dop o arddangosiadau coginio (sydd wastad yn boblogaidd), dosbarthiadau meistr bwtsiera a chystadleuthau coginio.