Rhannwch y dudalen hon

Tuesday 18th December 2018

Mwynhewch y Nadolig ym mlas Cig Oen Cymru!

#

Does dim byd yn cyfleu gwledd y Nadolig ac yn tynnu dŵr o’r dannedd yn fwy na darn blasus o Gig Oen Cymreig – ond peidiwch â phoeni, hyd yn oed os mai twrci fydd hi ar y diwrnod mawr ei hun, rydym wedi meddwl am ddigon o ffyrdd eraill y gallwch ei fwynhau dros gyfnod y gwyliau. O brif gyrsiau i fyrbrydau a bwyd parti, Cig Oen Cymru yw’r anrheg sydd yn werth ei roi – a’i dderbyn dro ar ôl tro…

Coes Oen Cymru Nadolig gyda Sbeis Gaeaf a Gellyg: Mae blas cynhesol a chyfoethog Cig Oen Cymru, wedi’i baru â blasau Nadoligaidd fel sinamon, ffrwyth a sbeis cymysg, yn gwneud y rhost hwn yn berffaith ar gyfer Dydd Nadolig os ydych yn chwilio am rywbeth ychydig yn wahanol eleni.

Wellington Cig Oen Cymru: Drwy ychwanegu crwst euraidd hyfryd, llugaeron a port at Gig Oen Cymru, fe gewch bryd arbennig iawn. Byddai’r parsel dod-â-dŵr-i’r-dannedd hwn yn gwneud cinio cofiadwy i’r teulu a chyfeillion - ac mae cyfle i chi fod yn greadigol gyda dail celyn ar y crwst a seren neu ddwy!

Cyri cig oen a ffrwythau gyda sbeisys Nadolig a mango: Rydym wedi rhoi tro tymhorol i un o hoff seigiau’r genedl. Po hiraf y gadewch y cyri Cig Oen Cymru hwn wedi ei wneud, po ddyfnaf a mwyaf cyfoethog yr aiff y blas – felly gofalwch eich bod yn gwneud digon fel y gallwch ei fwynhau’r eilwaith yn bryd sbarion rhwydd a chyflym unwaith y cewch lond bol ar goginio a golchi llestri!

Craceri Cig Oen Cymru a Phlatiad San Steffan: Rydym yn hoff iawn o fwyd parti dros y Nadolig, ac mae’r ddau rysáit difyr yma yn sicr o wneud argraff ar eich gwesteion. Peidiwch ag oedi, neu bydd y cyfan wedi diflannu erbyn i chi gyrraedd y bwrdd!

Wedi cael eich ysbrydoli i greu rhywfaint o hud (y Nadolig) yn y gegin? Ewch i’r adran ryseitiau a chwiliwch am ryseitiau drwy ddefnyddio’r gair ‘Nadolig’ i gael mwy o’n ffefrynnau ar gyfer yr Ŵyl.

Blogs

Fel mae nifer o’n cefnogwyr ni’n gwybod erbyn hyn, 1 Awst yw Calan Oen..
Mae’r amser wedi cyrraedd unwaith eto eleni i oreuon y byd amaeth lanio yn Llanfair-ym-Muallt i ddathlu pinacl amaethyddiaeth Prydain, onid yw amser yn hedfan?
Mae tymor y gwyliau wedi hen ddechrau, a bydd nifer ohonon ni’n heidio i ddigwyddiadau ledled y wlad yn gobeithio am brofiad bythgofiadwy – ac am dywydd braf!
Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.